Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XIV/94/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.

UCHWAŁA XIV/94/03

UCHWAŁA XIV/94/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz.874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2004 rok w wysokości: 

1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12t

 

a/ od 3,5t do 5,5t włącznie

300,00 zł

b/ od 5,5t do 9 t włącznie

400,00zł

c/ od 9 t do poniżej 12 t

600,00zł

2.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej niż 12 t

Załącznik Nr 1

3.

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t

750,00 zł

4.

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t

Załącznik Nr 2

5.

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

650,00zł

6.

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Załącznik Nr 3

7.

Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:  
a/ mniej niż 30 miejsc

1.400,00zł

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.750,00zł

w przypadku posiadania katalizatora spalin stawkę obniża się o 10%

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/94/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku / w złotych /

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jedna /osie jezdne / z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym  za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

400

500

13

14

450

550

14

15

500

600

15

 

570

1.300

Trzy osie

12

17

450

550

17

19

500

600

19

21

550

700

21

23

700

1.100

23

25

1.100

1.600

25

 

1.100

1.600

Cztery osie i więcej

12

25

700

750

25

27

700

1.100

27

29

1.100

1.700

29

31

1.700

2.452,80

31

 

1.700

2.452,80

 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XIV/94/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

  • Ciągnik siodłowy + naczepa,
  • Ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

Stawka podatku / w złotych / 

Nie mniej Mniej niż

 Oś jedna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

12

18

400

450

18

25

500

550

25

31

600

950

31

 

1.450

1.937,76

Trzy osie

12

40

1.300

1.800

40

 

1.800

2.548,65

 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/94/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem  silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa  całkowita zespołu pojazdów:
naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy/
w tonach

Stawka podatku /w złotych /

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jedna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zwieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

250

300

18

25

350

400

25

 

450

561,24

Dwie osie

12

28

400

650

28

33

650

849,94

33

38

850

1.300

38

 

1.150

1.700

Trzy osie

12

38

700

950

38

 

950

1.300

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:53