herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIV/98/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIV / 98 / 03

UCHWAŁA NR XIV/98/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 / i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2000r. Nr 46 poz. 543, zm. Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie działki nr 232/3 o powierzchni 462 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Żelewo, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII / 268 / 2001 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 30 listopada 2001r. nieruchomość położona w Żelewie – działka nr 232/1 o powierzchni 697 m2 , została podzielona na dwie działki o numerach: 232/3 o powierzchni 462 m2 oraz 232/4 o powierzchni 224 m2. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 232/3 w obrębie Żelewo. Zbycie działki odbędzie się zgodnie z przepisami, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami /.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 21:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 21:01