herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIV/100/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie: wysokości opłaty prolongacyjnej.

UCHWAŁA Nr XIV/100/03

UCHWAŁA NR XIV/100/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

w sprawie: wysokości opłaty prolongacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 11, poz. 95; z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315; z 2001r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452; z 2002r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660)  Rada Gminy Stare Czarnowo co, następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód gminy.

§ 2. Stawkę opłaty prolongacyjnej ustala się w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, którą określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia publikowanego w Dzienniku Urzędowych RP „MP”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 21:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 21:03