herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXII/166/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXII/166/05

UCHWAŁA NR XXII/166/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II / 9 / 2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo wprowadza się następującą zmianę:

  1. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
    „ Ustala się miesięczną dietę ryczałtową dla Wiceprzewodniczącego Rady  Gminy Stare Czarnowo P. Kałuckiego Władysława w wysokości 5 diet  radnego z zastrzeżeniem § 3 ”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2005 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:16