herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXII/173/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Żelisławcu.

UCHWAŁA NR XXII/173/05

UCHWAŁA NR XXII/173/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Żelisławcu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 / oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492, Nr 240, poz. 2408 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 86/2  w obrębie ewidencyjnym Żelisławiec o powierzchni 1200 m2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXII / 173/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.

Nieruchomość niezabudowana, nr 86/2 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec o powierzchni 1200 m2, R III a.
Do dnia 31.12.2003 r. w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona była symbolem - RP tereny rolne.
Działkę 86/2 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zbycie działki odbędzie się zgodnie z przepisami, na podstawie art. 37 ust. ustawy o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami).
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:27