Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 37.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stare Czarnowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-22 09:00
Zarządzenie Nr 36.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w Starym Czarnowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-05-22 08:59
Zarządzenie Nr 35.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019 2019-05-13 12:57
Zarządzenie Nr 34.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie konkursu Cała gmina w kwiatach - edycja 2019 2019-05-10 13:16
Zarządzenie Nr 33.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2019-05-14 13:01
Zarządzenie Nr 32.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. 2019-05-14 12:35
Zarządzenie Nr 31.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. 2019-05-16 11:48
Zarządzenie Nr 30.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2019-05-16 10:45
Zarządzenie Nr 29.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na V Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. 2019-04-23 13:22
Zarządzenie Nr 28.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. 2019-04-08 10:04
Zarządzenie Nr 27.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. 2019-04-08 10:04
Zarządzenie Nr 26.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. 2019-03-29 15:17
Zarządzenie Nr 25.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie włączenia obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków Stare Czarnowo 2019-04-03 11:32
Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2019-04-04 08:18
Zarządzenie Nr 23.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. 2019-04-01 07:46
Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym 2019-04-03 11:31
Zarządzenie Nr 21.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2019-04-03 11:28
Zarządzenie Nr 20.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019 2019-03-15 14:03
Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo 2019-03-08 14:49
Zarządzenie Nr 18.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019 2019-03-05 15:03
Zarządzenie Nr 17.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 2019-03-05 15:02
Zarządzenie Nr 16.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2019-03-21 08:55
Zarządzenie Nr 15.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów na sołtysów sołectw i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Stare Czarnowo 2019-03-05 15:01
Zarządzenie Nr 14.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo 2019-03-05 15:30
Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na IV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r. 2019-03-15 13:09
Zarządzenie Nr 12.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin 2019-03-15 13:06
Zarządzenie Nr 11.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. 2019-03-06 12:38
Zarządzenie Nr 10.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 2019-02-12 15:02
Zarządzenie Nr 9.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 2019-02-12 07:51
Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019 2019-02-12 07:56
Zarządzenie Nr 7.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. 2019-02-01 11:47
Zarządzenie Nr 6.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-02-12 14:17
Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. 2019-02-12 09:15
Zarządzenie Nr 4.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2019-01-29 15:55
Zarządzenie Nr 3.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Stare Czarnowo w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-18 15:23
Zarządzenie Nr 2.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 2019-01-11 15:17
Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. 2019-01-04 15:12