herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXII/183/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w Kołbaczu umową użyczenia.

UCHWAŁA NR XXII/183/05

UCHWAŁA NR XXII/183/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w Kołbaczu umową użyczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 / oraz art. 13 ust. 1 i art. 18 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Nr 6, poz. 70 z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492, Nr 240, poz. 2408 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na przekazanie nieruchomości zabudowanej  budynkiem hydroforni, działki nr 28/5 z obrębu ewidencyjnego Kołbacz dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o w Szczecinie.
  2. Szczegółowe warunki przekazania nieruchomości zawarte są w zaakceptowanym przez strony projekcie umowy użyczenia stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-02-2005 19:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2005 19:05