Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-07-30 08:08
Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-07-30 08:10
Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-07-30 08:08
Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-07-30 08:08
Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-06-28 11:50
Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/3, położonej w obrębie Stare Czarnowo 2019-06-28 11:53
Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-06-28 11:53
Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2019-06-28 11:52
Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. 2019-06-28 11:50
Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-07-01 13:50
Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-06-28 11:50
Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 2019-06-28 11:49
Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2018 r. 2019-06-28 11:49
Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania. 2019-06-28 11:49
Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-06-03 08:35
Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Stare Czarnowo 2019-06-03 08:34
Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-06-04 08:51
Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok 2019-06-03 08:34
Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok 2019-06-03 08:33
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok 2019-06-03 08:33
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo 2019-06-03 08:32
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Stare Czarnowo 2019-06-03 08:31
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo 2019-06-03 08:31
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-06-03 08:30
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych 2019-04-17 15:31
Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-04-25 08:22
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-04-17 15:31
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Klemensa Barcza w miejscowości Kołowo 2019-04-17 15:30
Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/4, położonej w obrębie Stare Czarnowo 2019-04-17 15:30
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2019-04-17 15:29
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2019-04-17 15:28
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Sołtysów 2019-04-17 15:28
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo 2019-04-17 15:27
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo 2019-04-17 15:27
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej 2019-04-17 15:26
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2019-04-02 14:22
Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-04-02 14:22
Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok 2019-04-02 14:23
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych 2019-04-02 14:23
Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2019 roku 2019-04-02 14:23
Uchwała Nr III/26/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Czarnowo 2019-04-02 14:23
Uchwała Nr III/25/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2019-04-02 14:23
Uchwała Nr III/24/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 2019-04-02 14:24
Uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2019-04-02 14:24
Uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2019-04-02 14:23
Uchwała Nr III/21/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok 2019-04-02 14:23
Uchwała Nr III/20/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-04-02 14:23
Uchwała Nr III/19/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2019 2019-04-02 14:23