herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/15/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004r.

ZARZĄDZENIE NR I/15/04

Zarządzenie Nr I/15/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 04 czerwca 2004r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę -  175 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

175 zł

Rozdział

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

175 zł

§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

175 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 175 zł

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

175 zł

Rozdział

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

175 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

175 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-08-2004 18:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 18:03