herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/20/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 01 lipca 2004r. w sprawie powołania zastępcy Wójta.

ZARZĄDZENIE NR I/20/04

  Zarządzenie Nr I/20/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 01 lipca 2004r.

w sprawie powołania zastępcy Wójta

Na podstawie art. 26a ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984/ Wójt Gminy Stare Czarnowo zarządza co następuje:

§ 1
Powołuję na zastępcę Wójta Gminy Stare Czarnowo Pana Arkadiusza Łysik zamieszkałego ul. Iwaszkiewicza 25/6 74 - 101 Gryfino.

§ 2
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.02.2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich / Dz. U. Nr 33 poz. 264 zm. Dz. U. z 2004r. Nr 47 poz. 448/ zastępca Wójta Gminy Stare Czarnowo będzie otrzymywać wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600,00 słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100, na które składają się:

  • XVII kategoria zaszeregowania w kwocie - 1850,00 zł

  • 7 stawka dodatku funkcyjnego 100% w kwocie - 750,00 zł 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-08-2004 18:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 18:04