herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/30/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 października 2004r. w sprawie powołania Komisji do odtworzenia w terenie drogi dojazdowej (działka nr 444) w miejscowości Stare Czarnowo.

Zarządzenie Nr I/30/2004

Zarządzenie Nr I/30/2004
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia  18 października  2004 r. 


w sprawie powołania Komisji do odtworzenia w terenie drogi dojazdowej (działka nr 444) w miejscowości Stare Czarnowo.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806 )  zarządzam, co  następuje:

§ 1  Powołuje się komisję do odtworzenia w terenie drogi, w miejscowości  Stare Czarnowo oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 444 w składzie:

  1. Kazimierz Nowicki - przewodniczący
  2. Zbigniew Ślęzak - członek
  3. Janina Pawlewska - członek

§ 2 Komisja przeprowadzi wizję lokalną działki nr 444 obręb Stare Czarnowo celem ustalenia przebiegu granic zgodnym ze stanem prawnym działki stanowiącej drogę dojazdową.

§ 3 W przypadku niezgodności w terenie ze stanem uwidocznionym w mapach, zgodnym z ewidencją gruntów, komisja podejmie odpowiednie działania w celu wytyczenia i odtworzenia drogi .

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-11-2004 18:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2004 18:00