herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO   DZIERŻAWY

Stosownie do art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2000r. nr 46, poz.543 z póź. zm.)

L.p.

Nr nieruchomości,
obręb

 KW

 Powierzchnia
w m2

 Opis
nieruchomości

 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 Cena za dzierżawę w zł. 

Informacja o przeznaczeniu  do sprzedaży

 Termin
zagospodarowania
/Uwagi/

1. 

Część działki nr 60/2 położonej w Kołowie

brak

6092 m2 wokół świetlicy wiejskiej

Oznaczona w ewidencji gruntów symbolem
 Bz RIII b 

Teren oznaczony symbolem RP-
teren rolny, uprawy polowe

150 zł 
za rok

Przetarg ustny 
nieograniczony

Po zawarciu umowy dzierżawy.
Umowa dzierżawy
na okres 3 lat

WYKAZ  WYWIESZONO  NA  TABLICY  W  URZĘDZIE  GMINY  STARE  CZARNOWO  
W  DNIACH OD  14.10.2004r. DO  4.11.2004 r.

Termin składania wniosków o nabycie powyższych nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu stosownie do art.34 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-10-2004 21:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-10-2004 21:28