herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr I/41/2005 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2005 r. W sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy Stare Czarnowo na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE  Nr I/41/2005

ZARZĄDZENIE Nr I/41/2005
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 listopada 2005 r.
 

W sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy Stare Czarnowo na 2006 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. r 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 203, z 2004 r. Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się dochodu budżetu gminy Stare Czarnowo  w wysokości 6.990.260 zł
z tego:

  • dochody związane z realizacją zadań własnych 5.998.636 zł
  • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 991.624 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu gminy Stare Czarnowo w wysokości 7.830.260 zł
z tego:

  • wydatki związane z realizacja zadań własnych 6.838.636 zł
  • wydatki związane z realizacją zdań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 991.624 zł

§ 3. Projekt budżetu gminy przekazuje się w dniu 10 listopada 2005 roku Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-11-2005 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2005 14:10