herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZO

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY

Stosownie do art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U.z 2004r. nr 261,poz.2603 z póź. zm.)

L.p. Nr nieruchomości
obręb

KW

Powierzchnia
w m2

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena za działkę

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin
zagospodarowania
/Uwagi/

  1. Działka  nr 82/22 w Dębina  zabudowana  25397

Powierzchnia działki 10558 m2

Oznaczona w ewidencji gruntów  Symbolem użytku
Bp - RIII b
Bp - RIVa
Zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi w budowie.

Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego – nieruchomość oznaczona symbolem
C8 MW, UH, EG
teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

398.460,00zł.

 Przetarg ustny
nieograniczony

Uchwała nr XXXVII/213/05   z dnia 19.09.2005 r.  w sprawie zbycia nieruchomości. Koszty przygotowania  działki do sprzedaży
1.700 zł.

WYKAZ  WYWIESZONO  NA  TABLICY  W  URZĘDZIE  GMINY  STARE  CZARNOWO W  DNIACH
OD  22.09.2005 r.  DO 12.10.2005 r.

Termin składania wniosków o nabycie powyższej nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-09-2005 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2005 14:18