herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr I/20/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 maja 2006 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr I/20/2006
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 12 maja 2006 
 

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r.  

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXXI/236/05 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2006 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1 .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia  Nr I/20/2006
z dnia 12 maja 2006 r.

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 113 113
70095   Pozostała działalność 113 113
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   113
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113  
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 808 808
75023   Urzędy gmin 808 808
4300 Zakup usług pozostałych   808
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 808  
 
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 37 37
75412   Ochotnicze straże pożarne 37 37
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   37
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37  
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.619 4.619
80101   Szkoły podstawowe 2.713 2.713
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   473
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.240
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.713  
80104   Przedszkola 538 538
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   538
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 538  
80110   Gimnazja 1.293 1.293
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.293
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.293  
80113   Dowożenie uczniów do szkół 75 75
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   75
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75  
 
852     POMOC SPOŁECZNA 113 113
85219   Ośrodki pomocy społecznej 113 113
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   113
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113  
 
854       EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 259 259
85401   Świetlice szkolne 259 259
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   259
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 259  
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 20-06-2006 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 20-06-2006 12:39