herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/36/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR I/36/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 lipca 2006 r.
 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 392 zł

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

392 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 392 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 392 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 392 zł

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

392 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 392 zł
  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 392 zł

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-08-2006 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-08-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 17-08-2006 15:33