herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/43/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 października 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr I/31/06

ZARZĄDZENIE NR I/43/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 października 2006 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 4.749 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 4.749 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.749 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.749 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 4.749 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 4.749 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.749 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne  4.749 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-10-2006 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2006 13:57