herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR II/30/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.08.2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo redaktor 2007-09-04 14:18:52
ZARZĄDZENIE NR II/29/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-09-04 14:18:41
ZARZĄDZENIE NR II/30/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.08.2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo redaktor 2007-09-04 12:08:52
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wymianę stolarki okiennej w salach lekcyjnych Zespołu Szkół w Kołbaczu" kod CPV 45.00.00.00 -7 redaktor 2007-08-30 15:32:13
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-08-30 15:31:37
Przebudowa drogi o długości 2.000 m, szerokości jezdni 4,00 m na odcinku:Binowo - Kołowo redaktor 2007-08-30 15:27:37
Przebudowa drogi o długości 2.180 m, szerokości jezdni 4,00 m na odcinku: Dębina - Komorówko redaktor 2007-08-30 15:27:08
ZARZĄDZENIE NR I/60/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie powołania komisji socjalnej oraz powołania przedstawiciela załogi. redaktor 2007-08-28 09:01:27
ZARZĄDZENIE NR II/28/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 lipca 2007 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r. redaktor 2007-08-23 12:42:31
ZARZĄDZENIE NR II/27/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-08-23 12:42:23
ZARZĄDZENIE Nr II/26/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r. redaktor 2007-08-23 12:42:11
ZARZĄDZENIE NR II/25/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26.06.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej redaktor 2007-08-23 12:42:03
ZARZĄDZENIE NR II/24/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-08-23 12:41:55
ZARZĄDZENIE Nr II/23/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu. redaktor 2007-08-23 12:41:46
ZARZĄDZENIE Nr II/22/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2007 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r. redaktor 2007-08-23 12:41:38
ZARZĄDZENIE Nr II/21/07 WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu redaktor 2007-08-23 12:41:31
ZARZĄDZENIE Nr II/20/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 01 czerwca 2007r. w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych redaktor 2007-08-23 12:41:22
ZARZĄDZENIE Nr II/22/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 czerwca 2007 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 r. redaktor 2007-08-23 12:41:00
ZARZĄDZENIE Nr II/21/07 WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu redaktor 2007-08-23 12:40:41
ZARZĄDZENIE Nr II/20/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 01 czerwca 2007r. w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych redaktor 2007-08-23 12:40:28
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-08-10 14:29:20
Uchwały Rady Gminy dotyczące budżetu redaktor 2007-08-07 10:42:41
UCHWAŁA NR X/62/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. redaktor 2007-08-07 10:40:29
UCHWAŁA NR X/61/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego. redaktor 2007-08-07 10:39:47
UCHWAŁA NR X/60/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu. redaktor 2007-08-07 10:38:54
UCHWAŁA NR X/59/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie redaktor 2007-08-07 10:38:06
UCHWAŁA NR X/58/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych. redaktor 2007-08-07 10:36:51
UCHWAŁA NR IX/57/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo. redaktor 2007-08-07 10:35:53
UCHWAŁA NR IX/56/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej przysługujących radnym Gminy Stare Czarnowo. redaktor 2007-08-07 10:32:54
UCHWAŁA NR IX/55/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu” redaktor 2007-08-07 10:32:13
UCHWAŁA NR IX/54/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinna w Gminie Stare Czarnowo redaktor 2007-08-07 10:31:17
UCHWAŁA NR IX/54/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinna w Gminie Stare Czarnowo redaktor 2007-08-07 10:30:23
UCHWAŁA NR IX/53/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „ in blanco” redaktor 2007-08-07 10:29:05
UCHWAŁA NR IX/52/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie. redaktor 2007-08-07 10:24:55
UCHWAŁA NR IX/51/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. redaktor 2007-08-07 10:23:22
UCHWAŁA NR IX/50/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zamiany części nieruchomości gminnej na nieruchomość będąca własnością osoby fizycznej w miejscowości Kołowo. redaktor 2007-08-07 10:21:07
Protokół z obrad redaktor 2007-08-07 10:20:16
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji. redaktor 2007-08-03 13:57:05
ZARZĄDZENIE NR II/27/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-07-30 15:01:33
ZARZĄDZENIE NR II/27/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r. redaktor 2007-07-30 15:00:39