Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego w Dobropolu Gryfińskim 2024-07-08 11:23
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego w Dębinie 2024-07-08 11:22
dokument Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie realizacji przez Gminę Stare Czarnowo zadań dotyczących wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gminy 2024-06-19 11:21
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego Kołowo 2024-06-05 09:55
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego Żelisławiec - plaża 2024-06-05 09:52
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego Żelisławiec 2024-06-05 09:51
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego Kartno 2024-06-05 09:50
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego Glinna przy blokach 2024-06-05 09:50
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Dobropolu 2024-05-20 09:18
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Dębinie 2024-05-20 09:17
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 2024-06-25 11:00
dokument Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca stołówki w Zespole Szkół w Kołbaczu 2024-06-25 10:59
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego w Starym Czarnowie 2024-05-10 14:48
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego w Binowie 2024-05-10 14:46
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego w Nieznaniu 2024-05-10 14:45
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego w Żelewie 2024-05-10 14:45
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego w Kołbaczu za przedszkolem 2024-05-10 14:44
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Nieznaniu 2024-05-06 11:12
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Binowie 2024-04-18 10:25
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Nieznaniu 2024-04-18 10:24
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Dobropolu 2024-04-18 10:24
dokument Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca realizacji w 2023 r. spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2023 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych 2024-04-18 10:23
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Dobropolu Gryfińskim 2024-02-14 13:38
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Żelisławcu 2024-02-14 13:38
dokument Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. sposobu realziacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2024-02-14 13:36
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu Żelisławiec, gmina Stare Czarnowo 2024-01-29 08:44
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu Miedwie, gmina Stare Czarnowo 2024-01-17 10:26
dokument Kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego 2024-06-17 09:59
dokument Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo 2023-12-20 11:49
dokument Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2023-12-20 11:48
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu Miedwie, gmina Stare Czarnowo 2023-12-20 11:47
dokument Kontrola Archiwum Państwowego w Szczecinie dotycząca postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną 2024-06-17 09:57
dokument Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2023-10-13 12:05
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca kompleksu sportowego w Starym Czarnowie 2023-08-22 10:51
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Glinnej 2023-08-22 10:50
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Żelisławcu 2023-08-22 10:51
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Żelisławcu 2023-08-22 10:49
dokument Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. oceny realizacji zadań nałożonych na Gminę Stare Czarnowo przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2023-06-21 12:11
dokument Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo 2023-06-19 12:32
dokument Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Stare Czarnowo 2023-06-19 12:30
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2023-04-12 11:02
dokument Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Stare Czarnowo lata 2018-2021, wybranych zagadnień za okres sprzed 2018 r. oraz występujących w roku 2022 2023-04-12 11:17
dokument Kontrola Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej w Gryfinie w zakresie przestrzegania przez podmiot ustalonych zasad organizacji pracy skazanych i wypełniania innych obowiązków z tytułu wykonywania kary ograniczenia wolności z obowiązkiem prac na cele publiczne 2023-02-06 10:52
dokument Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo 2023-02-06 10:46
dokument Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2023-02-06 10:48
dokument Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie 2023-02-08 08:11
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Starym Czarnowie 2022-06-08 10:07
dokument Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 28 października 2020 r. 2020-12-29 10:04
dokument Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo 2020-12-29 10:01
dokument Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2020-09-15 12:50
dokument Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. realizacji zadania pn.: Budowa drogi gminnej w Kołbaczu 2020-08-03 11:08
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Starym Czarnowie 2020-08-03 11:04
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Dobropolu Gryfińskim 2020-08-03 11:03
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Binowie 2020-08-03 11:02
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Glinnej 2020-08-03 11:02
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Kartnie 2020-08-03 11:01
dokument Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z realizacji projektu: Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin 2020-04-02 10:44
dokument Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2020-02-24 13:35
dokument Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie dotycząca baszty więziennej, działka nr 9/5, obręb 0012, 74-106 Kołbacz 2020-02-24 13:31
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu Miedwie 2020-02-24 13:28
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Kołbaczu 2020-02-03 08:51
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Dębinie 2020-02-03 08:51
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Kartnie 2020-02-03 08:49
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Żelisławcu 2020-02-03 08:48
dokument Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo 2019-12-02 11:34
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Kołbaczu. 2019-08-19 10:55
dokument Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie ze sposobu żywienia podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Kołbaczu 2019-08-19 10:51
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Żelisławcu 2019-07-22 13:00
dokument Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo 2019-07-04 15:30
dokument Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2019-07-04 15:28
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Gryfińskiej w Starym Czarnowie, kierunek centrum 2019-06-03 08:48
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Szczecin 2019-06-03 08:47
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Dobropolu Gryfińskim 2019-06-03 08:46
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Kartnie 2019-06-03 08:44
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Glinnej 2019-06-03 08:43
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania poddasza Zespołu Szkół w Kołbaczu 2019-04-11 15:06
dokument Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Stare Czarnowo lata 2014-2017, wybranych zagadnień za okres sprzed 2014 r. oraz występujących w roku 2018 2019-03-05 10:45
dokument Kontrola Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie w zakresie wykonywania kar ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych 2019-01-03 09:06
dokument Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo 2019-01-03 09:03
dokument Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dotycząca dofinansowanego projektu Akademia aktywności 2018-11-30 13:13
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Dębinie 2018-11-23 14:42
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Dobropolu Gryfińskim 2018-11-23 14:42
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Kołowie 2018-11-23 14:41
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Glinnej 2018-11-23 14:41
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca cmentarza komunalnego w Żelisławcu 2018-11-23 14:40
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca cmentarza komunalnego w Binowie 2018-11-23 14:39
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca cmentarza komunalnego w Żelewie 2018-11-23 14:38
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca cmentarza komunalnego w Starym Czarnowie 2018-11-23 14:38
dokument Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotycząca realizacji dotacji celowej udzielonej w celu wykonania zadania pn. Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kołbaczu 2018-11-23 14:36
dokument Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dotycząca dofinansowanego projektu Akademia aktywności 2018-11-23 14:36
dokument Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2018-10-03 08:59
dokument Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca wypoczynku letniego - półkolonii 2018-09-04 13:59
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w obiekcie Zespołu Szkół w Kołbaczu, sala nr 4 2018-09-04 13:55
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w obiekcie Zespołu Szkół w Kołbaczu, sala nr 3 2018-09-04 13:54
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w obiekcie Zespołu Szkół w Kołbaczu, sala nr 2 2018-09-04 13:54
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w obiekcie Zespołu Szkół w Kołbaczu, sala nr 1 2018-09-04 13:53
dokument Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo 2018-09-04 13:09
dokument Kontrola w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2018-06-08 14:43
dokument Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca placu zabaw w Binowie 2018-05-14 14:53
dokument Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca placu zabaw przy świetlicy w Glinnej 2018-05-14 14:52
dokument Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca placu zabaw przy blokach w Glinnej 2018-05-14 14:51
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Gryfino 2018-05-14 14:48
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Szczecin 2018-05-14 14:47
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Kołbaczu 2018-04-06 11:29
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Nieznaniu 2018-04-06 11:26
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Żelewie 2018-04-06 11:26
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie 2018-04-06 11:24
dokument Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2018-03-12 10:40
dokument Kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie dot. akcji bezpieczne ferie zimowe 2018 2018-01-30 13:21
dokument Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2018-03-12 10:44
dokument Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo 2018-01-30 13:07
dokument Kontrola Sądu Rejonowego w Gryfinie dotycząca realizacji przez skazanych prac na cele społeczne, kierowanych do Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2017-10-31 10:35
dokument Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2017-10-26 15:32
dokument Kontrola Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie dot. Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2017-09-21 09:56
dokument Kontrola Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie dot. Urzędu Gminy Stare Czarnowo i świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie 2017-09-21 09:51
dokument Kontrola Archiwum Państwowego w Szczecinie 2017-09-15 11:32
dokument Kontrola Archiwum Państwowego w Szczecinie 2017-09-15 11:31
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca cmentarza komunlanego w Starym Czarnowie 2017-09-15 11:29
dokument Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. zadań zleconych Gminie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie rozliczeniowym 2016/2017 2017-08-28 12:16
dokument Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Binowie 2017-08-23 12:29
dokument Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Żelisławcu 2017-08-23 12:28
dokument Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie 2017-08-23 12:27
dokument Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Glinnej 2017-08-23 12:25
dokument Protokół Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie z czynności kontrolno-rozpoznawczych w świetlicy wiejskiej w Żelewie 2017-08-23 12:25
dokument Kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie dot. placów zabaw w Binowie, w Żelisławcu i w Starym Czarnowie 2017-07-31 10:39
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanków PKS przy ulicy Gryfińskiej w Starym Czarnowie 2017-07-17 14:27
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Szczecin 2017-07-17 14:26
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego w Starym Czarnowie 2017-07-17 14:25
dokument Kontrola Archiwum Państwowego w Szczecine dot. przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2017-06-30 15:36
dokument Kontrola Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie dot. prowadzenia rejestru wyborców oraz jego zgodności z ewidencją ludności 2017-05-19 09:36
dokument Kontrola Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kartno 2017-05-19 09:34
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenu rekreacyjnego w Starym Czarnowie 2017-05-19 09:25
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanków PKS przy ulicy Gryfińskiej w Starym Czarnowie 2017-05-19 09:22
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Gorzów Wlkp. 2017-05-19 09:19
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS przy ulicy Szczecińskiej w Starym Czarnowie, kierunek Szczecin 2017-05-19 09:17
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Żelisławcu 2017-03-10 14:47
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Dębinie 2017-03-10 14:46
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Kołbaczu 2017-03-10 14:44
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Żelewie 2017-03-10 14:37
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlicy wiejskiej w Nieznaniu 2017-03-10 14:36
dokument Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2016-12-12 09:35
dokument Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2016-12-12 09:34
dokument Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotycząca przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków, oraz realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2016-11-17 13:34
dokument Kontrola Sądu Rejonowego w Gryfinie dotycząca podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna - orzeczona w zamian nieuiszczonej kary grzywny 2016-10-12 12:37
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca cmentarza komunalnego w miejscowości Stare Czarnowo 2016-10-03 09:42
dokument Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2016-09-01 09:24
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS, kierunek Gorzów Wlkp. 2016-08-22 15:32
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanku PKS, kierunek Szczecin 2016-08-22 15:34
dokument Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Kołowie 2016-07-25 14:27
dokument Kontrola RDOŚ Szczecin w sprawie wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym Żelisławiec - Binowo 2016-07-25 14:32
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca świetlic środowiskowych w gminie Stare Czarnowo 2016-07-25 14:42
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca przystanków PKS w Starym Czarnowie 2016-07-25 14:21
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca terenów rekreacyjnych w Starym Czarnowie 2016-07-25 13:53
dokument Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotycząca wykonywania zadań obronnych 2016-07-25 13:52
dokument Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo 2016-07-25 13:54
dokument Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca budynku Urzędu Gminy w Starym Czarnowie 2016-07-25 13:40
dokument Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca przystanków PKS w Starym Czarnowie 2016-07-25 13:36
dokument Zarządzenie pokontrolne dotyczace budowy oczyszczalni ścieków w Kołowie 2016-07-25 13:30
dokument Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wykonywania przez gminy województwa zachodniopomorskiego zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 2016-01-22 09:07
dokument Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2016-01-07 16:49
dokument Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2016-01-07 16:46
dokument Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca Placu zabaw w Starym Czarnowie 2016-01-07 16:47
dokument Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca przystanku PKS w Starym Czarnowie 2016-01-07 16:48
dokument kontrola kompleksowa zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2014-10-07 14:56
dokument Kontrola dotyczaca stypendium szkolnych 2014-10-07 14:42
dokument Kontrola dotyczaca realizacji inwestycji polegajacej na budowie oczyszczalni ścieków w Kołowie 2014-10-07 14:36
dokument Kontrola dotyczaca realizacji inwestycji polegajacej na budowie oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie 2014-10-07 14:36
dokument Kontrola dotycząca wykonywania prac z tytułu kary ograniczenia wolności-Sąd rejonowy Gryfino 2014-06-03 11:42
dokument Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego. 2011-11-24 12:13
dokument Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Stare Czarnowo przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową 2011-04-12 08:11
dokument Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych 2009-04-21 13:47
dokument Kontrola problemowa z zakresu geodezji i kartografii 2009-03-04 15:03
dokument Kontrola problemowa w zakresie ewidencji działalności gospodardzej. 2009-03-04 14:57
katalog Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg. - KATALOG -
katalog Kontrola NIK realizacji w latach 2005-2008 projektów Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej joko elementów budowy społeczeństwa Informacyjnego i rozszerzenia zbioru zadań publicznych udostępnianych drogą elektroniczną - KATALOG -
dokument Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie, ul. Szczecińska, w dniach od 25 do 31 października 2007r. 2010-10-22 08:15
dokument Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, w dniu 12 stycznia 2007r. 2010-10-22 08:20
dokument Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, w dniu 21 września 2006r. 2010-10-22 08:19