Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019 r. 2019-12-05 10:41
Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2019 r. 2019-11-25 10:52
Informacja o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2019-10-17 15:29
Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo o zebraniu materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przejścia przez m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 2019-10-01 14:04
Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo dotyczące uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przejścia przez m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 2019-09-11 15:21
Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo 2019-08-19 07:48
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo 2019-07-18 13:02
Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 7/Gru w Starym Czarnowie 2019-07-15 15:24
Informacja w sprawie wprowadzenia szeregu zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójta Gminy Stare Czarnowo nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej 2019-06-24 15:29
Informacja o nowym wzorze wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2019-06-18 14:16
Obwieszczenie w sprawie wykazu okręgów wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w powiecie gryfińskim 2019-06-18 07:59
Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie przejścia przez m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 2019-06-05 07:59
Ogłoszenie w sprawie spotkania z Doradcą ds. Rozwoju Rynku Polskiej Spółki Gazownictwa ? Oddział Zakład Gazowy w Szczecinie, w sprawie budowy sieci gazowej we wsi Dębina 2019-05-16 11:53
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-02-13 11:22
Ogłoszenie PUWiS Sp. z o.o. w Nowogardzie informujące o wprowadzeniu nowej taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Stare Czarnowo 2019-01-09 07:34
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla gminy Stare Czarnowo 2018-12-27 18:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie odwołania spotkania informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze 2018-09-28 10:29
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-08-29 13:00
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 kwietnia 2018 r. 2018-04-13 09:12
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie 2018-03-19 09:35
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym 2018-03-02 12:19
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym 2018-02-23 13:59
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 grudnia 2017 r. 2018-01-11 10:55
Komunikat o standardach utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Stare Czarnowo 2017-12-04 13:28
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy z dnia 4 września 2017 r. 2017-10-06 19:36
Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie 2017-09-26 09:28
Informacja Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gryfinie 2017-08-23 12:11
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie bezzwrotnej pomocy materialnej dla osób poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi 2017-08-24 09:03
Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 3 sierpnia 2017 r. 2017-08-03 10:44
Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo 2017-05-31 15:19
Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie z dnia 7 kwietnia 2017 r. 2017-04-07 11:56
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 kwietnia 2017 r. 2017-04-07 10:43
Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2017-03-23 09:40
Postanowienie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 lutego 2017 r. 2017-03-08 09:51
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 marca 2017 r. 2017-03-07 15:55
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2017 r. 2017-01-19 08:54
Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego 2016-12-22 09:55
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2016 r. 2016-12-13 15:28
Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 października 2016 r. 2016-11-18 11:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt 2016-10-13 10:35
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2016 r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt 2016-09-26 15:23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 sierpnia 2016 r. 2016-08-23 12:18
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 czerwca 2016 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2016-06-24 07:57
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023 2016-06-09 14:04
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Czarnowo. Zmiana Studium w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie 2016-04-21 19:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie 2016-04-13 13:58
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2015 2016-03-25 10:55
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2016-02-15 08:16
Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie wysokości taryf dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Stare Czarnowo 2016-02-11 20:15
Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie wyboru wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. 2016-01-22 09:15
Informacja Spółki REMONDIS Szczecin w sprawie preferencyjnych cen sprzedaży pojemników 2016-01-08 12:43
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, w części obrębu ewidencyjnego Glinna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-12-31 15:36
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego 2015-12-09 14:02
Komunikat Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-11-19 09:26
REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. informuje, że z dniem 12 listopada 2015 r. rozpoczyna sprzedaż pojemników na odpady ustawionych na nieruchomościach w gminie Stare Czarnowo 2015-11-19 09:11
Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna 2015-11-18 10:48
Informacja Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie w sprawie niewyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane 2015-11-09 08:28
Komunikat Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 30 września 2015 r. o zbiórce odpadów wielkogabarytowych 2015-10-06 09:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo w obrębach geodezyjnych Binowo i Dobropole Gryfińskie 2015-10-05 19:49
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo sporządzana w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XXXV/257/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2014 r. 2015-08-19 22:27
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo 2015-08-07 16:26
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo 2015-08-07 16:22
Informacja ze spotkania z dnia 10 lipca 2015 r. dotyczącego projektowanej kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Dobropolu Gryfińskim 2015-07-20 15:35
WÓJT GMINY STARE CZARNOWO informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w miejscowości Kołbacz wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-07 17:07
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2015-07-07 16:48
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie Gryfińskim 2015-06-01 22:13
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 7/GRN w Starym Czarnowie w sprawie wyborów do Rady Powiatu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2015-05-27 07:25
Rada Nadzorcza Spółki Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. w organizacji ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 2015-05-06 21:51
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego projektu studium 2015-05-04 21:30
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-12-24 12:52
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje, że w dniach od 15.09.2014 r. do 14.10.2014 r. udostępnia się do wglądu w tut. Urzędzie 2014-09-15 12:33
Obwieszczenie o zmianie planu-Kołowo 2014-07-30 13:06
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kier. zagosp. przestrzennego gminy Stare Czarnowo 2013-06-12 08:45
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie działając na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/156/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2013 r. taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Stare Czarnowo wynoszą: 2013-01-30 14:01
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kier. zagosp. przestrzennego gminy Stare Czarnowo 2013-01-28 15:11
Ogłoszenie wójta gminy Stare Czarnowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo 2012-04-12 09:03
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-04-10 11:29
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo. 2011-11-02 12:40
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem "Cienie zapomnianych kultur" 2011-08-12 13:24
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo 2011-03-31 14:31
OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 7/Grn w Starym Czarnowie 2011-03-17 13:11
Wójt Gminy Stare Czarnowo - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. 2010-12-08 13:14
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 11 października 2010 roku - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2010-10-12 14:20
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo 2010-03-01 14:18
Komunikat w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2009-03-23 14:12
Gmina Stare Czarnowo, ogłasza ograniczony przetarg pisemny na wykonywanie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej 2008-11-24 14:36
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje że dnia 1 października 2008 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w miejscowości Dobropole Gryfińskie wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat. 2008-10-01 07:56
WÓJT GMINY STARE CZARNOWO informuje że dnia 30 stycznia 2008 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w miejscowości Kołbacz wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat. 2008-01-28 13:14
STANOWISKO RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczące zmiany granic Gminy Stare Czarnowo i Gminy Miasto Szczecin. 2007-12-31 08:55
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji. 2007-08-03 13:57
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu 2007-06-15 12:18
OGŁOSZENIE w sprawie wyborów ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 2007-06-07 11:42
Urząd Gminy Stare Czrnowo INFORMUJE iż na rolniku z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego od dnia objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego, ciąży obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 2007-05-02 14:33
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących sporządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji. 2007-03-12 10:18
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2007-01-24 14:48
Informacja dotyczy przedłużenia terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Kołbaczu” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 281 z dnia 20.10.2006 r. poz. 54510 2006-11-20 12:59
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących s porządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji 2006-11-20 12:58
Urząd Gminy Stare Czarnowo przedstawia projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  2006-09-25 14:05
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
2006-09-25 10:33
Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje o mozliwości składania Skarbnikowi Gminy wniosków do projektu budżetu Gminy. 2006-08-25 13:24
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: I – ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. 2006-08-10 07:41
WÓJT GMINY STARE CZARNOWO informuje o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. 2006-07-20 17:35
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2006-07-20 17:33
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2006-07-20 17:33
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących sporządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji 2006-06-26 15:27
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2006-06-20 14:10
"Przejrzysta Polska" - kontynuacja 2006-06-13 14:33
Urząd Gminy Stare Czarnowo - podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacje inwestycji 2006-05-19 15:30
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2006-05-12 14:54
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2006-05-12 14:54
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2006-05-11 13:53
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2006-05-11 13:52
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2006-05-10 15:06
Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2006-05-10 15:05
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2006-05-10 14:12
Wójt Gminy Stare Czarnowo zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki nr 82/22 o powierzchni 10558 m2, położonej w miejscowości Dębina. 2006-05-05 13:10
Informacja
na temat spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat
2006-04-06 15:12
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Stare Czarnowo zgodnie z art. 32 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska - podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w pu
2006-03-09 09:35
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: II - ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki  nr 82/22 o powierzchni 10558 m2 , położonej w miejscowości Dębina.
2006-02-27 14:55
INFORMACJA
Urząd Gminy Stare Czarnowo zgodnie z art. 32 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami)- podaje do publiczn
2006-02-07 17:21
INFORMACJA
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu , wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i
2006-01-31 15:33
OGŁOSZENIE
o ofercie zatrudnienia osoby celem upowszechniania działalności kulturalnej - opieki nad młodzieżą oraz świetlicą gminną w Dębinie.
2006-01-21 13:11
INFORMACJA
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i
2005-12-20 11:19
OGŁOSZENIE Wójta Gminy w sprawie zaproszeń firmy AKPOL 2005-12-06 11:54
OGŁOSZENIE
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2005-11-29 12:13
Ogłoszenie
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie a dotyczących wniosku w sprawie wydania decy
2005-11-23 10:36
Ogłoszenie
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:"Działalność szkoleniowa młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Kołbacz w gminie Stare Czarnowo".
2005-11-10 11:30
INFORMACJA
Urząd Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym miejscu, wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i
2005-10-19 12:53
INFORMACJA
Urząd Gminy Stare Czarnowo zgodnie z art. 32 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami)- podaje do publiczn
2005-10-09 18:55
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2005-10-09 18:47
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2005-09-27 14:18
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2005-08-17 14:04
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2005-08-17 08:05
Urząd Gminy w Starym Czarnowie zatrudni osobę do prowadzenia zajęć  opiekuńczo-wychowawczych oraz eduka-cyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień  w świetlicy środowiskowej w Kołbaczu. 2005-05-31 10:22
Urząd Gminy w Starym Czarnowie zatrudni osobę do pracy na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska. 2005-03-22 13:35
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza: II– ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 114 o powierzchni 5185 m2 położonej w miejscowości Kołowo. 2005-02-21 18:20
Informacja w sprawie stypendiów szkolnych 2005-01-27 16:51
Wójt Gminy Stare Czarnowo na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych przedstawia wykaz przedsiębiorców, którym to w okresie od 01 stycznia do 30 września 2004r. umo 2004-10-25 18:30
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2004-10-14 21:28
Wójt Gminy Stare Czarnowo na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych przedstawia wykaz przedsiębiorców, którym to w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca2004r. umor 2004-07-07 20:19
WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - w głosowaniu 13 czerwca 2004 roku z Gminy Stare Czarnowo 2004-06-16 09:16
Wójt Gminy Stare Czarnowo zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 23/2 o powierzchni 2577 m2 położonej w miejscowości Stare Czarnowo. 2004-02-26 09:41
Wójt Gminy Stare Czarnowo zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 23/2 o powierzchni 2577 m2 położonej w miejscowości Stare Czarnowo. 2004-02-26 09:36
O G Ł O S Z E N I E - Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2003-11-25 13:07