Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wydaniu Decyzji nr 31/2024 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z nadbudową w ramach zabudowy zagrodowej nr ewid. 56 obr. Dobropole, Gmina Stare Czarnowo 2024-04-18 13:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV dla zasilania planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 55/15 na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 33, 32, 9, 46, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/12, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 obr. Kołowo, gmina Stare Czarnowo 2024-04-18 13:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2024 r. o zakończoniu postępowania dowodowego w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z nadbudową w ramach zabudowy zagrodowej nr ewid. 56 obr. Dobropole, Gmina Stare Czarnowo 2024-03-26 12:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160, 200, 250, 315 o długości ok. 700 m, budowie sieci kanalizacji tłocznej z PPP lub PE o średnicy de 75, 90, 110, 125, 160, 200 wraz z pompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym oraz budowie przepompowni ścieków na dz. nr: 216/1, 216/2, 216/3, 207, 211 obr. Dobropole, gmina Stare Czarnowo 2024-03-21 12:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15kV wraz ze słupem, linii kablowej 0,4kV, stacji transformatorowej wraz ze złączami ZK i SK na dz. nr 130, 267/8, 185, 1010/1, 1010/7, 1010/11, 1008/1, 236/4, 242, obr. Binowo 2024-03-04 08:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o podjęciu w gminie Bielice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa 2024-01-17 09:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 stycznia 2024 r. o wydaniu Decyzji nr 1/2024 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej na dz. nr 160 obr. Żelisławiec, gmina Stare Czarnowo 2024-01-10 14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15kV wraz ze słupem, linii kablowej 0,4kV, stacji transformatorowej wraz ze złączami ZK i SK na dz. nr 130, 267/8, 185, 1010/1, 1010/7, 1010/11, 1008/1, 236/4, 242, obr. Binowo, gmina Stare Czarnowo 2024-01-10 11:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 2024-01-10 08:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 grudnia 2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo 2024-01-08 13:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej na dz. nr 160 obr. Żelisławiec, gmina Stare Czarnowo, zostało zakończone postępowanie dowodowe w celu wydania przedmiotowej decyzji 2023-12-13 09:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej na dz. nr 160, obr. Żelisławiec, gmina Stare Czarnowo 2023-11-16 10:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo 2023-09-12 14:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 2023-03-31 13:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo 2023-01-23 09:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego 2022-11-22 14:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lipca 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-08-18 12:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lipca 2022 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego kancelarii leśnictwa na części dz. nr 246/2 obr. Radziszewo Las 2022-07-15 15:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego 2022-05-27 12:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego 2022-04-21 16:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w miejscowości Dębina 2022-03-28 08:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo 2022-03-25 11:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku 2022-03-21 12:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 04 marca 2022 roku o otwartym naborze zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Czarnowo dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy 2022-03-04 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie domu opieki społecznej - domu seniora oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji, na dz. nr 117/3 obr. Binowo 2022-01-31 14:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w miejscowości Dębina 2022-01-20 14:35
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 grudnia 2021 roku 2021-12-10 08:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Dąbie 2021-12-01 11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie domu opieki społecznej - domu seniora oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji, na dz. nr 117/3 obr. Binowo 2021-11-18 08:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2021 roku 2021-11-16 14:43
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie informujące o wydaniu decyzji z 16 sierpnia 2021 r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr 1/2021 z 17.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-17 09:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-09 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 maja 2021 roku o otwartym naborze zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn."Modernizacja źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Czarnowo" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy 2021-05-17 15:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2021 r. o zamiarze wykreślenia karty ewidencyjnej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stare Czarnowo 2021-03-17 15:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 marca 2021 r. o wydaniu decyzji nr 4/2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. 2021-03-12 11:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. 2021-02-08 13:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Dąbie 2021-01-08 16:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 grudnia 2020 r. o zamiarze wyłączenia kart ewidencyjnych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stare Czarnowo 2020-12-10 09:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Program usuwania azbestu z terenu Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2032 2020-12-10 09:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 października 2020 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Glinna, zlokalizowanej na dz. nr 47; 48; 42/1; obr. Glinna, Gmina Stare Czarnowo 2020-10-20 10:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 października 2020 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Glinna, zlokalizowanej na dz. nr 48 obr. Glinna, Gmina Stare Czarnowo 2020-10-16 14:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 września 2020 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-09-11 08:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Glinna, zlokalizowanej na dz. nr 48; obr. Glinna, Gmina Stare Czarnowo 2020-08-20 14:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Glinna, zlokalizowanej na dz. nr 47; 48; 42/1; obr. Glinna, Gmina Stare Czarnowo 2020-08-20 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-07-06 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-07-06 09:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego 2020-05-06 11:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-04-08 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalaci elektrycznej (zalicznikowej) - zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play realizowanej na dz. nr 268, obręb Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo 2020-03-18 09:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na dz. nr 269/10 obręb Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo 2020-01-17 16:07
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 07:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-19 14:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-13 15:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przejścia przez m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 2019-10-29 08:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-08-23 14:49
dokument Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-14 15:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-08-08 14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-08-02 13:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa 13 domów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Dobropole Gryfińskie na działce nr 24 obręb Dobropole 2019-07-24 11:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-06-26 19:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-06-24 15:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 czerwca 2019 r. o odmowie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. nr 269/10, obręb Stare Czarnowo 2019-06-04 08:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2019 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr 11/10, 11/16, 10, 16, 19, 19/16 obr. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. nr 269/10, obręb Stare Czarnowo 2019-05-06 14:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 kwietnia 2019 r. o podaniu do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. decyzji znak: RI.6220.1.2019.AG o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie obory nr 3 i budowie cielętnika wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza na Fermie krów mlecznych w Dębinie dz. nr 62/12 obręb Dębina, gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie 2019-04-12 14:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2019 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa obory nr 3 i budowa cielętnika wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza na Fermie krów mlecznych w Dębinie dz. nr 62/12 obręb Dębina, gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie oraz w związku z tym, że jest więcej niż 20 stron postępowania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie 2019-02-12 15:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa instalacji do chowu drobiu, zlokalizowanej na działce nr 34/10 obręb ewidencyjny 0008 Kołbacz, gmina Stare Czarnowo, województwo zachodniopomorskie 2019-02-05 11:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE w miejscowości Żelewo 2019-01-21 14:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo dotyczące dodatkowego polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Orzeł na terenie obwodu łowieckiego nr 194, w związku z zaleceniem Ministra Środowiska popartym stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii jako strategii przyjętej w zapobieganiu rozprzestrzeniania się ASF 2019-01-18 09:04
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-18 08:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE w miejscowości Żelewo 2019-01-04 08:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-05 13:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 2018-10-26 15:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-10-12 15:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-09-18 15:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 września 2018 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2018-09-11 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-29 13:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino wyjaśniające zapisy decyzji nr CP/6/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku 2018-08-28 11:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-28 10:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi Glinna - Gliniec - Leśna Szosa 2018-07-24 08:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-19 17:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie działki nr 64, 207, 211, 216/2, 216/3, 219, 222 obręb Dobropole oraz nr 207 i 247 obręb Śmierdnica Las 2018-05-24 15:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin 2018-04-13 13:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin 2018-03-26 15:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 2018-03-26 15:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2018 r. o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania, złożonego przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie 2018-02-13 12:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-17 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 stycznia 2018 r. o odwieszeniu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie działki nr 64, 207, 211, 216/2, 216/3, 219, 222 obręb Dobropole oraz nr 207 i 247 obręb Śmierdnica Las 2018-01-16 15:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2017 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-10-17 12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-13 11:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-08-09 16:09
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 lipca 2017 roku 2017-07-24 15:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na dz. nr 243/3 i 243/5 obręb Radziszewo Las, Gmina Stare Czarnowo oraz dz. nr 8 obręb Dąbie 144 (4144), Gmina Miasto Szczecin 2017-06-28 13:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Nr CP/3/17 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków 2017-05-04 08:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanych na dz. nr 320, 331/9 i 332/12 obręb Żelisławiec 2017-04-14 10:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanych na dz. nr 320, 331/9 i 332/12 obręb Żelisławiec 2017-03-23 11:34
dokument Obwieszczenie uzupełniające Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 marca 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-03-20 09:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-13 09:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 stycznia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Rozbudowie sieci elektroenergetycznej w Dobropolu Gryfińskim 2017-01-12 11:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2016 roku 2016-12-20 20:54
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. 2016-12-13 11:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, budowie złącza kablowego, budowie elektroenergetycznych linii kablowych i budowie złączy kablowych zlokalizowanych w obrębie Żelisławiec, Gmina Stare Czarnowo 2016-11-23 14:00
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-11-02 08:03
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 10 października 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej na działce nr 43/141 w Kołbaczu 2016-10-12 07:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 września 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2016-09-08 14:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo 2016-07-18 09:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gmina Stare Czarnowo z dnia 14 czerwca 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2016-06-15 13:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo 2016-05-17 14:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 maja 2016 r. o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Czarnowo zarządzonych na dzień 24 lipca 2016 r. 2016-05-12 08:05
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. 2016-05-05 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie 2016-02-29 13:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w miejscowości Stare Czarnowo realizowanej na działkach nr 262, 268 w obrębie Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo 2016-02-18 14:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Stare Czarnowo na lata 2016-2025 2016-02-08 15:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku 2016-01-31 19:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 262 i 268 obręb Stare Czarnowo, Gmina Stare Czarnowo 2016-01-27 13:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV realizowanej na działce nr 250 w obrębie Żelewo, Gmina Stare Czarnowo 2016-01-11 13:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Żelewo, gmina Stare Czarnowo 2015-12-15 13:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2015 r. o wydaniu decyzji nr 6/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącza kablowego ZK 15kV, elektroenergetycznych linii kablowych 15kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV, złączy kablowych 0,4kV, zlokalizowanych na działkach nr 320, 331/9, 332/12 obręb Żelisławiec 2015-11-02 13:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącza kablowego ZK 15kV, elektroenergetycznych linii kablowych 15kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV, złączy kablowych 0,4kV, zlokalizowanych na działkach nr 320, 331/9, 332/12 obręb Żelisławiec 2015-11-02 13:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2015 r. o przyjęciu przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały nr X/76/2015 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo, opracowanego w ramach realizacji projektu pod nazwą: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2015-10-29 12:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-25 21:37
dokument Obwieszczenie z dnia 22 września 2015 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-09-22 21:23
dokument Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w związku z zawiadomieniem, że w dniu 11.08.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Żelewo, gmina Stare Czarnowo 2015-08-27 07:49
dokument Obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2015 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-08-19 12:49
dokument OBWIESZCZENIE o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-08-10 16:48
dokument Obwieszczenie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Czarnowo 2015-07-27 15:27
dokument Obwieszczenie dot. konsultacji społecznych ws. projektu Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2015-07-23 10:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o zakończeniu postępowania ROŚ 7627/M/08/13 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia drogowego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1350Z oraz 1352Z na odcinku Szczecin Binowo na działkach nr 392/3, 391, 394 obręb Radziszewo Las, oraz nr 58, 150/2, 150/3 obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo 2015-07-14 13:52
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, w części obrębu ewidencyjnego Glinna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-07-13 09:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Stare Czarnowo nr ROŚ 7627/M/08/13 z dnia 17 kwiecień 2013 r. pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1350Z oraz 1352Z na odcinku Szczecin Binowo na działkach nr 392/3, 391, 394 obręb Radziszewo Las, oraz nr 58- 150/2 obręb Binowo, gmina Stare Czarnowo 2015-06-29 12:27
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-06-19 10:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-06-17 21:14
dokument Obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu PGN 2015-06-04 22:44
dokument Obwieszczenie z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu "Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej" 2015-05-19 08:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie (kablowaniu) odcinka istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV Nr L-137 wraz z odgałęzieniem do stacji ,,Hydrofornia Kołbacz,, w miejscu kolizji z projektowaną linią WN 110 kV relacji Parsówek - Kołbacz położonej na działkach nr 5, 28/4, 21, 27 obręb Kołbacz, gmina Stare Czarnowo 2015-05-14 14:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-05-06 11:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwałą Nr XXXIV/245/2014 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-14 10:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie (kablowaniu) odcinka istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV Nr L-137 wraz z odgałęzieniem do stacji ,,Hydrofornia Kołbacz,, w miejscu kolizji z projektowaną linią WN 110 kV relacji Parsówek - Kołbacz położonej na działkach nr 5, 28/4, 21, 27 obręb Kołbacz, gmina Stare Czarnowo 2015-04-10 11:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dobropole Gryfińskie, gmina Stare Czarnowo, realizowanej na działkach nr: 64, 207, 211, 216/1, 216/2, 216/3, 219, 222 w obrębie Dobropole Gryfińskie, na działkach nr: 207, 247 w obrębie Śmierdnica Las 2015-04-08 14:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie (kablowaniu) odcinka istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV Nr L-137 wraz z odgałęzieniem do stacji Hydrofornia Kołbacz w miejscu kolizji z projektowaną linią WN 110 kV relacji Parsówek Kołbacz położonej na działkach nr 5, 28/4, 21, 27 obręb Kołbacz, gmina Stare Czarnowo 2015-03-18 11:50
dokument WÓJT GMINY STARE CZARNOWO podaje do publicznej wiadomości że w dniu 16 lutego 2015 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10 2015-02-18 10:55
dokument WÓJT GMINY STARE CZARNOWO podaje do publicznej wiadomości że w dniu 15 grudnia 2014 r. na wniosek firmy: AREO 2 Sp. Z o.o. ul. Lwowska 19 ; 00-660 Warszawa , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41712 BINOWO 2014-12-22 13:49
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo 2014-12-05 14:38
dokument Wójt Gminy Stare Czarnowo informuje, że w dniach od 15.09.2014 r. do 14.10.2014 r. udostępnia się do wglądu w tut. Urzędzie 2014-09-15 12:33
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 4 września 2014r. o podziale Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze 2014-09-05 07:22
dokument Obwieszczenie-budowa elektroenergetycznej lini kablowej 2014-05-13 10:11
dokument KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 kwietnia 2014 roku 2014-04-24 07:48
dokument Obwieszczenie Wojewody 2014-03-17 14:21
dokument OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. 2014-03-05 08:37
dokument WÓJT GMINY STARE CZARNOWO podaje do publicznej wiadomości że w dniu 10 grudnia 2013 r. na wniosek firmy: PPU DOMED Sp. z o.o. ul. Bystrzycka26, 54-215 Wrocław działającej w imieniu inwestora Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 ; 74-106 Stare Czarnowo , zostało wszczęte postępowanie w sprawie 2013-12-12 08:54
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO dot. Budowy farmy fotowoltaicznej 2013-12-04 08:35
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO dot. biogazowni 2013-11-28 10:43
dokument WÓJT GMINY STARE CZARNOWO podaje do publicznej wiadomości że w dniu 12 listopada 2013 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10 ; 71-682 Szczecin , zostało wszczęte postępowanie 2013-11-13 08:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo:podaje się do publicznej wiadomości 2013-10-25 20:09
dokument WÓJT GMINY STARE CZARNOWO podaje do publicznej wiadomości że w dniu 12 sierpnia 2013 r. na wniosek SOLAR POLSKA NEW ENRGY SIÓDMA Sp. z o.o. ul. Monte Casino 38a/3 , 70-464 Szczecin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej 2013-08-13 12:57
dokument WÓJT GMINY STARE CZARNOWO podaje do publicznej wiadomości że w dniu 17 maja 2013 r. na wniosek Damian Banasik Usługi Transportowe; Kartno ul. Krótka 2; 74-106 Stare Czarnowo , zostało wszczęte postępowanie 2013-05-17 07:52
dokument WÓJT GMINY STARE CZARNOWO podaje do publicznej wiadomości że w dniu 10 maja 2013 r. na wniosek FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ A.Furman 97-300 Piotrków Tryb. Ul. A.F. Modrzewskiego 5a/5 , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ŻELISŁAWIEC 2013-05-10 11:05
dokument WÓJT GMINY STARE CZARNOWO podaje do publicznej wiadomości że w dniu 18 kwietnia 2013 r. na wniosek firmy :Biogazownia Kołbacz Spółka z o.o. ul. Warcisława 1; 74-106 Kołbacz ; Gmina Stare Czarnowo - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: Budowa biogazowni o mocy 1,2 MW w miejscowości Dębina. 2013-04-19 12:22
dokument WÓJT GMINY STARE CZARNOWO podaje do publicznej wiadomości że w dniu 19 lutego 2013 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: budowie przewodu wodociągowego doprowadzającego wodę z hydroforni w Kołbaczu do miejscowości Stare Czarnowo 2013-03-21 09:59
dokument Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie działając na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/156/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2013 r. taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Stare Czarnowo wynoszą: 2013-01-30 14:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2013 2013-01-25 10:21
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO: podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 09 lipca 2012 r. na wniosek WINDENERGIE Sp. z o.o. ul. ul. Murawa 12-18 wejście A , 61-656 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 2012-08-17 08:00
dokument Obwieszczenie WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO o :sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ŻELISŁAWIEC 2012-05-16 09:03
dokument OBWIESZCZENIE o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo 2011-07-15 13:28
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo 2011-07-13 10:21
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo 2011-11-02 12:36
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Czarnowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu agospodarowania przestrzennego. 2011-02-08 11:42
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Czarnowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu agospodarowania przestrzennego. 2010-06-16 12:54
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy 2010-03-02 15:10
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo w Gminie Stare Czarnowo 2007-06-14 13:12
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji / zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo 2007-06-14 13:10
dokument OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wyborców obowiązujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sta
2005-08-24 12:17
dokument OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo.
2005-06-08 19:24
dokument OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE 2005-01-18 16:59