Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozporządzenie Nr 12/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż drogi krajowej S3 na obszarze powiatu myśliborskiego, powiatu pyrzyckiego, powiatu gryfińskiego oraz Miasta Szczecin Paweł Kuźniar 2020-11-23 09:51:21
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2021 Paweł Kuźniar 2020-11-20 14:21:36
Zarządzenie Nr 71.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XIX Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-11-20 10:51:09
Zarządzenie Nr 71.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XIX Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-11-20 10:50:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu ?Program usuwania azbestu z terenu Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2032. Paweł Kuźniar 2020-11-19 08:09:49
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-11-17 10:48:39
Program współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-11-17 10:46:38
Uchwała nr XIX/142/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-11-17 09:49:25
Uchwała nr XIX/142/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-11-17 09:48:15
Uchwała nr XIX/141/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok Paweł Kuźniar 2020-11-17 09:47:40
Uchwała nr XIX/140/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stare Czarnowo w drodze licytacji komorniczej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Szczecińskiej nr 41 w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2020-11-17 09:47:11
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej Paweł Kuźniar 2020-11-16 09:57:35
Zarządzenie Nr 70.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-11-09 10:42:35
Ogłoszenie nr 3/2020 Marcin Krawczyk 2020-11-05 14:41:25
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-11-04 15:29:50
Zarządzenie Nr 66.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-11-04 15:28:29
Zarządzenie Nr 67.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-11-04 15:28:14
Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marcin Krawczyk 2020-11-03 16:34:14
Zarządzenie Nr 69.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zasad czasowego wykonywania pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo poza miejscem jej stałego wykonywania Paweł Kuźniar 2020-11-03 13:55:53
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.03.2020.AG z dnia 29 października 2020r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 5, 9 i 10 w miejscowości Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-11-02 14:31:45
Rozporządzenie Nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-11-02 13:43:02
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:38:38
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:37:32
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:36:05
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:34:57
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:26:03
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:25:05
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:19:47
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-10-29 14:06:21
Zarządzenie Nr 65.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-10-29 14:05:31
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-28 08:44:46
Obwieszczenia Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021 Koła Łowieckiego "Orzeł" na terenie obwodu łowieckiego nr 194 Paweł Kuźniar 2020-10-26 14:08:05
Przebudowa drogi gminnej na działce 25/10 obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo i drogi powiatowej nr 1359Z Chlebowo - Binowo na działce nr 150/2, obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-10-22 14:57:27
Zarządzenie Nr 47.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stare Czarnowo, dotyczących przystąpienia do sporzadzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Dobropole, gm. Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-10-22 08:37:00
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Dobropole Paweł Kuźniar 2020-10-22 08:31:50
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Dobropole Paweł Kuźniar 2020-10-22 08:30:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021 Koła Łowieckiego "Żubr" na terenie obwodu łowieckiego nr 225 Paweł Kuźniar 2020-10-21 08:04:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczacej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021 Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 222 "Dublet" na terenie obwodu łowieckiego nr 195 Paweł Kuźniar 2020-10-21 08:03:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 października 2020 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Glinna, zlokalizowanej na dz. nr 47; 48; 42/1; obr. Glinna, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-10-20 10:00:13
Przebudowa drogi gminnej na działce 25/10 obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo i drogi powiatowej nr 1359Z Chlebowo - Binowo na działce nr 150/2, obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-10-19 15:16:10