Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stare Czarnowo w gminie Stare Czarnowo, sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą  Nr XXII/180/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 10. marca 2010 r. do 9 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, ul. Św. Floriana 10, w pokoju nr 25 w godzinach od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 9  kwietnia 2010 r. o godz. 1200 w sali nr 15 Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, do Wójta Gminy Stare Czarnowo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23. kwietnia 2010 r.

WÓJT GMINY STARE CZARNOWO

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-02-2010 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 01-03-2010 14:18