Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr I/15/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr I/15/2006
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2006 r.
 


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r.
 

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXXI/236/05 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2006 zarządzam co następuje:  

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1 .  

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .  

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .  

  

Wójt Gminy Stare Czarnowo 

mgr Marek Woś 

  

 

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Wójta
Nr I/15/2006
z dnia 31 marca 2006 r.

 

 

Dział

Rozdz.  

§  

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

600 

  

  

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

2.000  

2.000  

60016 

  

Drogi publiczne gminne  

2.000  

2.000  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

2.000  

  

4210  

Zakup materiałów i wyposażenia  

  

2.000  

 

700 

  

  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

2.500  

2.500  

70095 

  

Pozostała działalność  

2.500  

2.500  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

2.500  

 

4270  

Zakup usług remontowych  

 

2.500  

 

750  

  

  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

1.700  

1.700  

75023 

  

Urzędy gmin  

1.700  

1.700  

4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

1.200  

  

4300  

Zakup usług pozostałych  

  

1.700  

4580  

Pozostałe odsetki  

400  

  

4610  

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  

100  

  

 

801 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE  

3.000  

1.000  

80101 

 

Szkoły podstawowe  

2.000  

2.000  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

1.000  

  

4210  

Zakup materiałów i wyposażenia  

  

2.000  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

1.000  

  

80104 

 

Przedszkola  

1.000  

1.000  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

1.000  

  

4260  

Zakup energii  

 

1.000  

 

852 

 

 

POMOC SPOŁECZNA  

45.965 

45.965  

85212  

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

17.645 

17.645  

3110  

Świadczenia społeczne  

 

17.645  

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

12.700 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

845 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

2.000 

 

4120  

Składki na fundusz pracy  

300 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

200 

 

4210  

Zakup materiałów i wyposażenia  

500 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

1.000 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

100 

 

85214  

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

 

16.200  

3110  

Świadczenia społeczne  

 

16.200  

85215  

 

Dodatki mieszkaniowe  

 

12.000  

3110  

Świadczenia społeczne  

 

12.000  

85219  

 

Ośrodki pomocy społeczne  

120  

120  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

120  

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

 

120  

85228 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

12.000  

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

1.500  

 

4120  

Składki na fundusz pracy  

500  

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

10.000  

 

85295 

 

Pozostała działalność  

16.200  

 

3110  

Świadczenia społeczne  

16.200  

 

 

900 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

500  

500  

90095 

 

Pozostała działalność  

500  

500  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

500  

 

4260  

Zakup energii  

 

500  

 

921 

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

1.000  

1.000  

92109 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

2.000  

2.000  

4010  

Wynagrodzenia  osobowe pracowników  

1.000  

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

800  

 

4120  

Składki na fundusz pracy  

200  

 

4210  

Zakup materiałów i wyposażenia  

 

2.000  

 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-04-2006 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 22-05-2006 13:34