Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-09-25 12:31:45
Zarządzenie Nr 59.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58.2016 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 września 2016 r. w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-09-22 13:24:00
Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowych oraz placów rekreacyjnych stanowiących własność gminy, także tych będących pod zarządem jednostki organizacyjnej Paweł Kuźniar 2020-09-22 11:21:32
Przebudowa odcinka gminnej działki drogowej nr 63, obręb Kołowo, polegająca na wykonaniu chodnika w miejsce dotychczasowej drogi wewnętrznej Paweł Kuźniar 2020-09-22 10:50:06
Przebudowa odcinka gminnej działki drogowej nr 63, obręb Kołowo, polegająca na wykonaniu chodnika w miejsce dotychczasowej drogi wewnętrznej Paweł Kuźniar 2020-09-18 11:12:46
Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-09-18 09:12:09
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Paweł Kuźniar 2020-09-15 12:50:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 września 2020 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Kuźniar 2020-09-11 08:00:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Morzyczyn Paweł Kuźniar 2020-09-10 12:59:57
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 4 września 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-09-08 15:37:56
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Dąbie Paweł Kuźniar 2020-09-08 14:43:59
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-09-04 11:06:06
Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-09-04 11:02:45
Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-09-04 11:02:06
Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-09-04 09:37:50
Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-09-04 09:37:36
Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-09-04 09:37:16
Zarządzenie Nr 56.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-09-04 09:35:57
Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-09-04 09:35:24
Zarządzenie Nr 56.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-09-04 07:55:21
Fundusz sołecki Paweł Kuźniar 2020-09-03 14:47:23
Przebudowa odcinka gminnej działki drogowej nr 63, obręb Kołowo, polegająca na wykonaniu chodnika w miejsce dotychczasowej drogi wewnętrznej Paweł Kuźniar 2020-09-03 11:23:55
Przebudowa odcinka gminnej działki drogowej nr 63, obręb Kołowo, polegająca na wykonaniu chodnika w miejsce dotychczasowej drogi wewnętrznej Paweł Kuźniar 2020-09-03 11:23:23
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2020-09-02 14:40:59
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2020-09-02 08:03:58
Uchwała nr XVII/132/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2028 Paweł Kuźniar 2020-09-02 08:02:39
Zarządzenie Nr 55.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-09-01 13:20:14
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:55:22
Uchwała nr XVII/133/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:53:25
Uchwała nr XVII/131/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:53:02
Uchwała nr XVII/130/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:52:28
Uchwała nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:51:55
Uchwała nr XVII/128/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:51:10
Uchwała nr XVII/127/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wydłużenia godzin sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:50:37
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w miejscowości Kartno, nr działki 128/10 Paweł Kuźniar 2020-08-28 15:10:20
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w miejscowości Kartno, nr działki 128/2 Paweł Kuźniar 2020-08-28 15:09:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Glinna, zlokalizowanej na dz. nr 48; obr. Glinna, Gmina Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-08-20 14:49:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Glinna, zlokalizowanej na dz. nr 47; 48; 42/1; obr. Glinna, Gmina Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-08-20 14:46:27
Ogłoszenie wyników konkursu Marcin Krawczyk 2020-08-18 13:47:04
Zarządzenie Nr 52.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 Marcin Krawczyk 2020-08-18 08:53:13