Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 20.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-03-19 11:56:53
Zarządzenie Nr 20.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-03-19 11:56:19
Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2020-03-18 10:39:17
Wzór sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2020-03-18 10:39:05
Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2020-03-18 10:36:49
Wzór sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2020-03-18 10:36:26
2020 rok Paweł Kuźniar 2020-03-18 10:35:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalaci elektrycznej (zalicznikowej) - zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play realizowanej na dz. nr 268, obręb Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-03-18 09:48:19
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-03-17 15:31:56
Zarządzenie Nr 19.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-03-17 15:31:13
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-03-16 13:33:17
Komunikat Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Paweł Kuźniar 2020-03-10 08:36:02
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Paweł Kuźniar 2020-03-10 08:34:54
Ogłoszenie wyników konkursu Paweł Kuźniar 2020-03-09 08:53:14
Zarządzenie Nr 18.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczoodbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-03-06 15:20:54
Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-03-06 15:20:08
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-03-06 10:43:29
Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-03-06 10:40:44
Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2020-03-05 09:48:19
Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2020-03-04 15:25:26
Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2020-03-04 15:25:15
Zarządzenie Nr 16.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowych oraz placów rekreacyjnych stanowiących własność gminy, także tych będących pod zarządem jednostki organizacyjnej Paweł Kuźniar 2020-03-03 14:50:58
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-03-02 14:42:47
Zarządzenie Nr 14.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020 Paweł Kuźniar 2020-02-28 14:26:56
Strona główna Paweł Kuźniar 2020-02-28 14:24:47
Zarządzenie Nr 14.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020 Paweł Kuźniar 2020-02-28 14:23:29
Zarządzenie Nr 13.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-02-28 09:34:42
Strona główna Paweł Kuźniar 2020-02-27 07:52:12
Uchwała nr XV/113/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2020 roku Paweł Kuźniar 2020-02-26 14:22:46
Uchwała nr XV/112/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2020 roku Paweł Kuźniar 2020-02-26 14:22:12
Uchwała nr XV/111/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i flagi stolikowej Gminy Stare Czarnowo oraz zasad ich stosowania Paweł Kuźniar 2020-02-26 14:21:59
Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-02-24 15:21:38
Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Paweł Kuźniar 2020-02-24 13:35:02
Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie dotycząca baszty więziennej, działka nr 9/5, obręb 0012, 74-106 Kołbacz Paweł Kuźniar 2020-02-24 13:31:33
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu Miedwie Paweł Kuźniar 2020-02-24 13:28:35
Informacja Wójta Gminy Stare Czarnowo o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Kołbacz przy ulicy Bogusława 1, lokal nr 3 Marcin Krawczyk 2020-02-18 09:53:58
Zarządzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Paweł Kuźniar 2020-02-14 15:28:31
Zarządzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-02-14 15:28:02
Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym Paweł Kuźniar 2020-02-14 15:27:26
Zarządzenie Nr 9.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marcin Krawczyk 2020-02-14 13:09:20