Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2022-06-27 15:08:28
Zmiany Budżetu 2022 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2022-06-24 08:59:15
Zarządzenie Nr 47.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-06-24 08:58:00
Zarządzenie Nr 46.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-06-24 08:57:46
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 21 czerwca 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z drogą wewnętrzną na działce 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną Paweł Kuźniar 2022-06-22 10:47:19
Obwieszczenie o przedłożeniu uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/2, obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-06-21 15:08:52
Zarządzenie Nr 45.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo oraz ustalenia regulaminu pracy komisji Paweł Kuźniar 2022-06-15 08:35:14
Zarządzenie Nr 42.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 Paweł Kuźniar 2022-06-13 11:08:26
Zarządzenie Nr 41.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Paweł Kuźniar 2022-06-13 11:07:18
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 8 czerwca 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-06-10 12:17:27
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, numer działki 60/15, o pow. 0,0835 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kołowo Paweł Kuźniar 2022-06-09 14:54:24
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, numer działki 60/14, o pow. 0,1784 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kołowo Paweł Kuźniar 2022-06-09 14:54:04
Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2021 rok Paweł Kuźniar 2022-06-08 14:47:33
Raport o stanie gminy za 2021 rok Paweł Kuźniar 2022-06-08 14:47:09
Raport o stanie gminy za 2021 rok Paweł Kuźniar 2022-06-08 14:45:39
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2022-06-08 10:07:17
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2022-06-03 20:05:58
Zarządzenie Nr 44.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2022-06-03 14:33:56
Zarządzenie Nr 43.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-06-03 13:33:11
Justyna Adamkowska Paweł Kuźniar 2022-06-03 11:53:28
Wójt Gminy - Marzena Grzywińska Paweł Kuźniar 2022-06-02 15:35:10
Alina Przybysz Paweł Kuźniar 2022-06-02 15:33:55
Zmiany Budżetu 2022 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:42:42
Uchwała nr XXX/253/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:39:39
Uchwała nr XXX/252/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:39:04
Uchwała nr XXX/251/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:38:25
Uchwała nr XXX/250/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:37:15
Uchwała nr XXX/249/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego dotyczącego utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:36:34
Uchwała nr XXX/248/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego o adresie Sosnówko 6/3 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 3/1, położonej w obrębie Śmierdnica Las gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:35:09
Uchwała nr XXX/247/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołowo na lata 2022-2030 Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:33:19
Uchwała nr XXX/246/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Binowo na lata 2022-2030 Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:32:25
Uchwała nr XXX/245/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:30:08
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2022-05-27 12:55:20
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z drogą wewnętrzną na działce 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną Paweł Kuźniar 2022-05-27 12:52:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego Paweł Kuźniar 2022-05-27 12:46:03
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/10, położonej w obrębie geodezyjnym Kartno Paweł Kuźniar 2022-05-23 15:28:22
Zarządzenie Nr 40.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2022-05-20 15:30:56
Mieczysław Dudziński Paweł Kuźniar 2022-05-16 14:48:16
Zarządzenie Nr 38.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-05-13 15:11:50
Zarządzenie Nr 38.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-05-13 15:10:29