Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2020 Paweł Kuźniar 2019-12-03 12:06:16
Zarządzenie Nr 87.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. Paweł Kuźniar 2019-12-03 09:29:30
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2020 Paweł Kuźniar 2019-12-02 13:30:53
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2020 Paweł Kuźniar 2019-12-02 13:28:02
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2020 Paweł Kuźniar 2019-12-02 13:27:40
Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-12-02 11:34:50
Zarządzenie Nr 87.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. Paweł Kuźniar 2019-12-02 07:50:44
Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na wybór przedsiębiorstwa, które będzie świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo oraz obsługę obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku Paweł Kuźniar 2019-11-29 19:50:59
Zarządzenie Nr 88.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-11-29 14:35:38
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2020 Paweł Kuźniar 2019-11-29 12:49:47
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2020 Paweł Kuźniar 2019-11-29 12:49:30
Program współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Paweł Kuźniar 2019-11-27 09:23:12
Program współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:21:48
Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:19:47
Zmiany Budżetu 2019 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:18:35
Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:17:21
Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:17:10
Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:17:01
Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:16:54
Uchwała nr XI/92/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:16:29
Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:15:49
Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:15:16
Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:14:45
Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej Paweł Kuźniar 2019-11-27 08:14:11
Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2019 r. Paweł Kuźniar 2019-11-25 10:52:05
Zarządzenie Nr 86.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie oceny dostępności cyfrowej strony internetowej oraz BIP, deklaracji dostępności, a także procedury przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności Paweł Kuźniar 2019-11-22 15:11:58
Zarządzenie Nr 78.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-11-22 13:19:45
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w miejscowości Glinna Paweł Kuźniar 2019-11-21 09:07:14
Projekt WPF Paweł Kuźniar 2019-11-20 13:17:19
Projekt budżetu Paweł Kuźniar 2019-11-20 13:08:01
Projekt WPF Paweł Kuźniar 2019-11-20 13:06:27
Budżet rok 2020 Paweł Kuźniar 2019-11-20 13:06:02
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2020 Paweł Kuźniar 2019-11-19 15:21:58
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2020 Paweł Kuźniar 2019-11-19 15:21:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Kuźniar 2019-11-19 14:06:30
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w miejscowościach Glinna i Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-11-18 11:34:47
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 15 listopada 2019 r. Paweł Kuźniar 2019-11-18 11:26:02
Zarządzenie Nr 85.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-11-15 14:23:57
Zarządzenie Nr 77.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowania na wybór przedsiębiorstwa, które będzie świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo oraz obsługę obiektów i urządzeń wodociągowo ? kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zlokalizowanych na terenie gminy Stare Czarnowo w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Paweł Kuźniar 2019-11-15 14:01:37
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży: lokal mieszkalny nr 8, ul. Szczecińska 54, Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2019-11-15 11:52:41