Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 27 kwietnia 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-04-28 13:13:48
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Paweł Kuźniar 2021-04-23 13:43:15
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Paweł Kuźniar 2021-04-23 13:42:51
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2021-04-21 09:10:58
Zarządzenie Nr 34.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2021-04-20 14:55:31
Zamówienia do 130000 złotych netto (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-04-20 11:43:08
Zmiany Budżetu 2021 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-04-20 07:54:45
Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr 26.2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-04-20 07:53:04
Zarządzenie Nr 32.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-04-20 07:52:22
Zarządzenie Nr 31.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-04-20 07:52:10
Zarządzenie nr 33.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-04-19 12:04:07
Zarządzenie nr 33.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-04-19 11:30:45
Zarządzenie nr 33.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-04-19 09:29:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 kwietnia 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2021-04-14 07:59:19
Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2021-04-13 14:43:29
Zarządzenie Nr 28.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wykreślenia karty gminnej ewidencji zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-04-08 11:39:37
Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 kwietnia 2021r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2021-04-07 14:33:23
Zmiany Budżetu 2021 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-04-07 12:24:17
Zarządzenie Nr 27.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-04-07 12:22:47
Zarządzenie Nr 26.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-04-07 12:22:31
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2020 Paweł Kuźniar 2021-04-01 15:08:26
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2020 Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:55:06
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2020 Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:50:17
Petycja wielokrotna w sprawie wykluczenia społecznego i szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:49:20
Zmiany Budżetu 2021 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:45:32
Uchwała nr XXII/173/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:42:39
Uchwała nr XXII/172/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:42:16
Uchwała nr XXII/171/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:41:26
Uchwała nr XXII/170/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelewo Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:41:05
Uchwała nr XXII/169/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 60/2, położonej w obrębie Kołowo, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:39:42
Uchwała nr XXII/168/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2025 Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:39:08
Uchwała nr XXII/167/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:38:41
Uchwała nr XXII/166/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:38:14
Uchwała nr XXII/165/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie gospodarcze Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:37:17
Uchwała nr XXII/164/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:35:59
Uchwała nr XXII/163/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:35:28
Uchwała nr XXII/162/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Żelisławiec, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:34:57
Uchwała nr XXII/161/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Glinna, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na czas oznaczony trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:34:22
Uchwała nr XXII/160/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Śmierdnica Las, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:32:56
Uchwała nr XXII/159/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:32:23