Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyniki wyborów Paweł Kuźniar 2024-01-23 09:20:58
Postanowienie Nr 223/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu gryfińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Paweł Kuźniar 2024-01-19 22:16:52
Zarządzenie Nr 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Paweł Kuźniar 2024-01-19 22:09:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. Paweł Kuźniar 2024-01-19 22:08:00
Zarządzenie Nr 296/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Paweł Kuźniar 2024-01-19 22:07:00
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2023 r. Paweł Kuźniar 2024-01-19 22:05:52
Wybory samorządowe 2024 Paweł Kuźniar 2024-01-19 21:53:01
Zarządzenie Nr 93.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 83.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-01-19 13:36:31
Zarządzenie Nr 3.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 Paweł Kuźniar 2024-01-19 13:19:11
Zarządzenie Nr 3.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2024-01-19 13:18:57
Zarządzenie Nr 3.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2024-01-19 13:18:53
Zarządzenie Nr 3.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 Paweł Kuźniar 2024-01-19 13:18:21
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu Miedwie, gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-01-17 10:26:59
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postepowania i zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym Paweł Kuźniar 2024-01-17 09:46:39
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Stare Czarnowo o mocy do 1,2 MW na działce nr 147/4 obręb Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-01-17 09:44:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o podjęciu w gminie Bielice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa Paweł Kuźniar 2024-01-17 09:33:49
Petycja z dnia 15 stycznia 2024 r. Paweł Kuźniar 2024-01-17 08:41:38
Petycja z dnia 15 stycznia 2024 r. Paweł Kuźniar 2024-01-17 08:15:56
Zarządzenie Nr 89.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej Paweł Kuźniar 2024-01-15 11:34:45
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2024-01-15 08:43:28
Zarządzenie Nr 92.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2033 Paweł Kuźniar 2024-01-15 08:42:31
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2024-01-11 15:41:57
Zarządzenie Nr 91.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2024-01-11 15:36:24
Zarządzenie Nr 90.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2024-01-11 15:35:48
Zarządzenie Nr 88.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2024-01-11 13:58:28
Zarządzenie Nr 87.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2024-01-11 13:57:49
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2024-01-11 10:47:28
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobropole Gryfińskie", w ramach inwestycji pn. "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2024-01-10 15:34:17
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobropole Gryfińskie", w ramach inwestycji pn. "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2024-01-10 15:33:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 stycznia 2024 r. o wydaniu Decyzji nr 1/2024 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej na dz. nr 160 obr. Żelisławiec, gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-01-10 14:37:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 stycznia 2024 r. o wydaniu Decyzji nr 1/2024 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej na dz. nr 160 obr. Żelisławiec, gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-01-10 14:36:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15kV wraz ze słupem, linii kablowej 0,4kV, stacji transformatorowej wraz ze złączami ZK i SK na dz. nr 130, 267/8, 185, 1010/1, 1010/7, 1010/11, 1008/1, 236/4, 242, obr. Binowo, gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-01-10 11:11:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku Paweł Kuźniar 2024-01-10 08:12:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 grudnia 2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-01-09 09:42:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 grudnia 2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-01-08 13:34:24
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2024-01-08 10:29:57
Zarządzenie Nr 86.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2024-01-08 10:29:24
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2024-01-05 13:52:52
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2024-01-04 13:02:48
Zarządzenie Nr 85.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2024-01-04 13:00:34