Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXII/158/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/256/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobropole Gryfińskie Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:31:29
Uchwała nr XXII/157/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2021 roku Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:31:02
Uchwała nr XXII/156/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały dotyczącej wykluczenia społecznego Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:30:32
Uchwała nr XXII/155/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Paweł Kuźniar 2021-04-01 13:29:57
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2021-04-01 09:37:35
Koordynator ds. dostępności Paweł Kuźniar 2021-03-31 16:32:53
Koordynator ds. dostępności Paweł Kuźniar 2021-03-31 13:04:22
Zarządzenie Nr 25.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2021-03-30 16:38:28
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2021-03-25 13:11:52
Rozporządzenie Nr 11/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego Paweł Kuźniar 2021-03-25 09:35:20
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-03-19 15:30:57
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2021-03-19 11:35:05
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 16 marca 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-03-19 08:45:09
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nr działki 128/10 Paweł Kuźniar 2021-03-18 15:25:50
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nr działki 128/10 Paweł Kuźniar 2021-03-18 09:58:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2021 r. o zamiarze wykreślenia karty ewidencyjnej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-03-17 15:13:55
Zarządzenie Nr 24.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2021-03-17 11:45:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2021r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-03-17 10:43:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2020r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 5, 9 i 10 w miejscowości Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-03-17 10:43:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2021r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-03-17 10:41:58
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2021-03-16 13:20:36
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2021-03-16 13:20:18
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2021-03-12 14:53:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 marca 2021 r. o wydaniu decyzji nr 4/2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. Paweł Kuźniar 2021-03-12 11:02:41
Rozporządzenie Nr 10/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 marca 2021r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego Paweł Kuźniar 2021-03-10 08:50:16
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 5 marca 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-03-09 14:47:47
Wyniki naboru - oferta nr 3/2021 Marcin Krawczyk 2021-03-08 13:47:39
Zarządzenie Nr 23.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2021-03-05 15:35:35
Zmiany Budżetu 2021 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-03-04 09:35:01
Zarządzenie Nr 17.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-03-04 09:33:54
Zarządzenie Nr 16.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-03-04 09:33:34
Bezpłatne porady prawne (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-03-03 13:25:09
Zarządzenie Nr 21.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2021-03-03 13:16:40
Zarządzenie Nr 20.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym Paweł Kuźniar 2021-03-02 13:36:25
Zarządzenie Nr 19.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Paweł Kuźniar 2021-03-02 13:35:51
Zarządzenie Nr 18.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-03-02 13:34:15
Zarządzenie Nr 22.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo na rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-03-02 13:32:26
Rozporządzenie Nr 8/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego Paweł Kuźniar 2021-03-02 10:22:15
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2021-03-01 10:30:07
Plan zamówień publicznych na 2019 rok Paweł Kuźniar 2021-02-26 15:07:56