Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2021-12-31 08:35:45
Uchwała nr XXVII/206/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 Paweł Kuźniar 2021-12-31 08:32:56
Zarządzenie Nr 87.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-12-30 10:21:43
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do podnajmu na okres do 3 lat Paweł Kuźniar 2021-12-30 08:01:04
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Paweł Kuźniar 2021-12-30 08:00:34
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Paweł Kuźniar 2021-12-30 08:00:26
Zmiany Budżetu 2021 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-12-29 15:04:26
Budżet na rok 2022 Paweł Kuźniar 2021-12-29 15:03:18
Zmiany Budżetu 2022 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-12-29 15:02:15
Zmiany Budżetu 2022 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-12-29 15:01:05
Budżet na rok 2022 Paweł Kuźniar 2021-12-29 15:00:52
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2021-12-29 15:00:34
Uchwała nr XXVII/220/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:59:28
Uchwała nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:58:47
Uchwała nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobropole Gryfińskie na lata 2021-2030 Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:58:05
Uchwała nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizacje zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:57:23
Uchwała nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/197/2021 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:56:44
Uchwała nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod cmentarz komunalny w miejscowości Stare Czarnowo w gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:55:54
Uchwała nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:55:37
Uchwała nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:54:08
Uchwała nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:53:23
Uchwała nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:52:45
Uchwała nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:52:16
Uchwała nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod cmentarz komunalny w miejscowości Stare Czarnowo w gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:51:50
Uchwała nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:51:12
Uchwała nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr V/35/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Sołtysów Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:50:29
Uchwała nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:49:46
Uchwała nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr V/33/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:49:07
Uchwała nr XXVII/205/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2022 Paweł Kuźniar 2021-12-29 14:48:39
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności Paweł Kuźniar 2021-12-29 10:56:30
Sołectwa Paweł Kuźniar 2021-12-29 10:29:40
Petycja z dnia 19 listopada 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-12-27 13:35:29
Rozporządzenie Nr 30/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Marcin Krawczyk 2021-12-23 11:02:17
Rozporządzenie Nr 30/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Marcin Krawczyk 2021-12-23 11:01:29
Rozporządzenie Nr 29/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 na obszarze powiatu gryfińskiego, Miasta Szczecin oraz powiatu polickiego Marcin Krawczyk 2021-12-23 10:59:11
Decyzja z dnia 21 grudnia 2021 r. umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie - działki nr 64, 207, 211, 216/2, 216/3, 219, 222 obręb Dobropole oraz 207, 247 obręb Śmierdnica Las" Marcin Krawczyk 2021-12-22 12:08:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie - działki nr 64, 207, 211, 216/2, 216/3, 219, 222 obręb Dobropole oraz 207, 247 obręb Śmierdnica Las" Marcin Krawczyk 2021-12-22 12:04:28
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-12-21 09:31:23
Zarządzenie Nr 85.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Plan Odnowy Miejscowości Dobropole Gryfińskie na lata 2021-2030 Paweł Kuźniar 2021-12-21 09:29:50
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 385, obręb Żelisławiec Paweł Kuźniar 2021-12-21 09:29:23