Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sekretarz Gminy (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2024-04-30 13:13:52
Sekretarz Gminy (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2024-04-30 13:13:34
Sekretarz Gminy (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2024-04-30 13:13:19
Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2024-04-30 13:11:48
Sekretarz Gminy (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2024-04-30 13:11:45
Sekretarz Gminy Paweł Kuźniar 2024-04-30 13:11:22
Zarządzenie Nr 33.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stare Czarnowo Bartosz Biegus 2024-04-30 12:43:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej polowania dewizowego na terenie obwodu łowieckiego nr 224 Paweł Kuźniar 2024-04-30 12:40:54
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2024-04-29 08:07:57
Sekretarz Gminy - Marcin Krawczyk Paweł Kuźniar 2024-04-27 10:38:50
Zastępca Wójta Gminy - Marcin Krawczyk Paweł Kuźniar 2024-04-27 10:38:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2024 r. o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania uwag w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kartno wraz z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączeniem m. Dobropole Gryfińskie i Glinnej do oczyszczalni ścieków w Kartnie", w ramach inwestycji pn.: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo - odcinek Glinna - Dobropole Gryfińskie", którego inwestorem jest Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-04-25 09:50:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2024 r. o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania uwag w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kartno wraz z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączeniem m. Dobropole Gryfińskie i Glinnej do oczyszczalni ścieków w Kartnie", w ramach inwestycji pn.: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo - odcinek Glinna - Dobropole Gryfińskie", którego inwestorem jest Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-04-25 09:49:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2024 r. o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania uwag w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kartno wraz z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączeniem m. Dobropole Gryfińskie i Glinnej do oczyszczalni ścieków w Kartnie", w ramach inwestycji pn.: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo - odcinek Glinna - Dobropole Gryfińskie", którego inwestorem jest Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-04-25 09:49:31
Wójt Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-04-23 15:28:24
Wójt Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-04-23 15:27:36
Ogłoszenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-04-23 15:11:36
Zmiany Budżetu 2024 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2024-04-22 09:03:10
Zarządzenie Nr 34.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok Paweł Kuźniar 2024-04-22 09:02:08
Zarządzenie Nr 35.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-04-19 14:40:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wydaniu Decyzji nr 31/2024 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z nadbudową w ramach zabudowy zagrodowej nr ewid. 56 obr. Dobropole, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-04-18 13:58:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV dla zasilania planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 55/15 na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 33, 32, 9, 46, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/12, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 obr. Kołowo, gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-04-18 13:54:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV dla zasilania planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 55/15 na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 33, 32, 9, 46, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/12, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 obr. Kołowo, gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-04-18 13:53:48
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Binowie Paweł Kuźniar 2024-04-18 10:25:46
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Nieznaniu Paweł Kuźniar 2024-04-18 10:24:53
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Dobropolu Paweł Kuźniar 2024-04-18 10:24:22
Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca realizacji w 2023 r. spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2023 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych Paweł Kuźniar 2024-04-18 10:23:23
Zmiany Budżetu 2024 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2024-04-18 10:19:38
Zarządzenie Nr 32.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok Paweł Kuźniar 2024-04-18 10:18:23
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wydaniu przez Kolegium decyzji z 16.04.2024 r. (znak: SKO.GP.450.1822.2023) uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 08.03.2023 r., znak: RI.6220.05.2020.AG.2, odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia i zwracającej sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia oraz uchylającej postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia z dnia 16.12.2022r. znak: WONS-OŚ.4221.61.2021.EP.2, odmawiające określenia warunków realizacji przedsięwzięcia Paweł Kuźniar 2024-04-17 11:42:33
Zmiany Budżetu 2024 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2024-04-15 12:42:05
Zarządzenie Nr 31.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok Paweł Kuźniar 2024-04-15 12:41:26
Zarządzenie Nr 28.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok Paweł Kuźniar 2024-04-12 14:54:39
Zmiany Budżetu 2024 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2024-04-12 14:54:17
Zmiany Budżetu 2024 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2024-04-12 14:48:32
Zarządzenie Nr 30.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok Paweł Kuźniar 2024-04-12 14:47:46
Zarządzenie Nr 28.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok Paweł Kuźniar 2024-04-12 14:42:06
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Paweł Kuźniar 2024-04-10 13:05:55
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Paweł Kuźniar 2024-04-10 13:04:34
Sołtysi Paweł Kuźniar 2024-04-10 13:03:44