Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-01-04 12:03:33
Urząd Gminy (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-01-04 12:02:05
Rachunki bankowe Gminy - zakładka menu usunięta Paweł Kuźniar 2021-01-04 12:00:28
Spis rolny 2020 (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-01-04 11:58:23
Zarządzenie Nr 83.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-12-31 10:45:25
Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XX Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-31 10:44:21
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2020-12-30 14:35:52
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości znajdującej się w zasobie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do podnajmu na okres do 3 lat w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2020-12-30 14:35:22
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2020-12-30 12:06:06
Uchwała nr XX/146/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:31:47
Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:30:59
Uchwała nr XX/144/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizacje zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:30:24
Uchwała nr XX/143/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę kotłów i pieców w związku z projektem "Modernizacja źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stare Czarnowo", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:29:40
Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 28 października 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-29 10:04:54
Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-12-29 10:01:07
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2021 Marcin Krawczyk 2020-12-28 10:44:10
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2020-12-22 18:16:02
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2020-12-22 18:15:38
Strona główna Paweł Kuźniar 2020-12-22 18:11:22
Gospodarka odpadami (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2020-12-22 08:23:19
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-12-18 09:05:12
Zarządzenie Nr 76.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-18 09:03:58
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2020-12-17 15:16:57
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2020-12-17 15:15:28
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kartno, gmina Stare Czarnowo, nr działki 128/10 Paweł Kuźniar 2020-12-17 08:47:36
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2021 Paweł Kuźniar 2020-12-16 13:01:06
Petycja wielokrotna w sprawie wykluczenia społecznego i szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 Paweł Kuźniar 2020-12-16 10:11:54
Petycja Dino Polska SA z dnia 21 maja 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-16 08:42:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 grudnia 2020 r. o zamiarze wyłączenia kart ewidencyjnych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-12-10 09:30:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Program usuwania azbestu z terenu Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2032 Paweł Kuźniar 2020-12-10 09:29:18
Zarządzenie Nr 75.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-12-09 11:41:48
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2021 Paweł Kuźniar 2020-12-08 15:04:03
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2021 Paweł Kuźniar 2020-12-08 14:57:42
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2021 Paweł Kuźniar 2020-12-07 15:13:00
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-12-04 11:26:31
Zarządzenie Nr 74.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-04 11:25:28
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-12-03 11:04:50
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-12-03 11:04:21
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-12-03 11:00:09
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-12-03 10:57:18