Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 42.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXVIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2023 r. Paweł Kuźniar 2023-06-29 11:13:21
Zarządzenie Nr 39.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-06-29 11:11:53
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki o nr 403/1 i 403/2, obręb Żelisławiec Paweł Kuźniar 2023-06-28 09:35:46
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych Paweł Kuźniar 2023-06-27 08:21:19
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 22 czerwca 2023 r. Paweł Kuźniar 2023-06-23 15:26:46
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do dzierżawy Paweł Kuźniar 2023-06-23 08:55:56
Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. oceny realizacji zadań nałożonych na Gminę Stare Czarnowo przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Paweł Kuźniar 2023-06-21 12:11:11
Zarządzenie Nr 41.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 83.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-06-20 14:31:01
Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-06-19 12:32:41
Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-06-19 12:30:42
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Czarnowie Paweł Kuźniar 2023-06-19 10:06:58
Sołectwa Paweł Kuźniar 2023-06-19 09:21:34
Raport o stanie gminy za 2022 rok Paweł Kuźniar 2023-06-16 12:25:32
Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 rok Paweł Kuźniar 2023-06-14 14:41:35
Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 rok Paweł Kuźniar 2023-06-14 14:32:37
Raport o stanie gminy za 2022 rok Paweł Kuźniar 2023-06-14 14:32:16
Raport o stanie gminy za 2022 rok Paweł Kuźniar 2023-06-14 14:31:35
Raport o stanie gminy za 2022 rok Paweł Kuźniar 2023-06-14 14:31:26
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomość gruntowa niezabudowana, nr działek 166/10 i 165/10, obręb Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-06-14 08:38:30
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 3 w miejscowości Sosnówko 6 Paweł Kuźniar 2023-06-14 08:38:03
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 3 w miejscowości Dębina 26 Paweł Kuźniar 2023-06-14 08:37:27
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2023-06-12 11:06:51
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-06-07 10:02:58
Zarządzenie Nr 40.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-06-07 10:02:10
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 31.05.2023 r. o zatwierdzeniu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-06-05 13:46:27
Uchwała nr XXVII/220/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-06-05 13:43:06
Gospodarka wodno-kanalizacyjna (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2023-06-05 13:41:04
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-06-02 15:39:09
Zarządzenie Nr 38.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-06-02 15:38:34
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-06-02 13:22:51
Zarządzenie Nr 37.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-06-02 13:19:23
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 3, przy ul. Szczecińskiej nr 45 w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2023-06-02 11:30:25
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 7, przy ul. Warcisława nr 7 w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2023-06-02 11:21:54
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu w dnu 4 maja 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działkach o nr 42/15, 42/18, 42/4, 54, 16, 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 42/15, 42/18, 50, 54, 9, 16, 7/1 obręb Nieznań, gmina Stare Czarnowo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, i 26 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo z przyłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbacz poprzez włączenie do przepompowni ścieków na dz. nr 11/16, obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2023-05-31 09:46:35
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dnu 4 maja 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działkach o nr 42/15, 42/18, 42/4, 54, 16, 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 42/15, 42/18, 50, 54, 9, 16, 7/1 obręb Nieznań, gmina Stare Czarnowo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, i 26 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo z przyłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbacz poprzez włączenie do przepompowni ścieków na dz. nr 11/16, obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2023-05-31 09:44:48
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 26 maja 2023 r. postanowienia Wójta Gminy Stare Czarnowo o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu mieszkaniowo-usługowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 99/2, obręb Kołowo w gminie Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2023-05-31 09:42:00
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 26 maja 2023 r. postanowienia Wójta Gminy Stare Czarnowo o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu mieszkaniowo-usługowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 99/2, obręb Kołowo w gminie Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2023-05-31 09:40:49
Decyzja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 maja 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działkach o nr 42/15, 42/18, 42/4, 54, 16, 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 42/15, 42/18, 50, 54, 9, 16, 7/1 obręb Nieznań, gmina Stare Czarnowo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, i 26 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo z przyłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbacz poprzez włączenie do przepompowni ścieków na dz. nr 11/16, obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2023-05-31 09:39:23
Zarządzenie Nr 36.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. Paweł Kuźniar 2023-05-30 11:14:55
Wyniki naboru - oferta nr 2/2023 Marcin Krawczyk 2023-05-29 10:52:37