Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/259/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2022 Paweł Kuźniar 2022-06-29 14:17:03
Uchwała Nr XXXI/258/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-06-29 14:12:36
Uchwała Nr XXXI/257/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2022/2023 Paweł Kuźniar 2022-06-29 14:11:12
Uchwała Nr XXXI/256/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Paweł Kuźniar 2022-06-29 14:10:27
Uchwała Nr XXXI/255/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2021 r. Paweł Kuźniar 2022-06-29 14:09:01
Uchwała Nr XXXI/254/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania Paweł Kuźniar 2022-06-29 14:07:25
Zarządzenie Nr 39.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-06-28 15:32:55
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2022-06-27 15:08:28
Zmiany Budżetu 2022 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2022-06-24 08:59:15
Zarządzenie Nr 47.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-06-24 08:58:00
Zarządzenie Nr 46.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-06-24 08:57:46
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 21 czerwca 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z drogą wewnętrzną na działce 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną Paweł Kuźniar 2022-06-22 10:47:19
Obwieszczenie o przedłożeniu uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/2, obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-06-21 15:08:52
Zarządzenie Nr 45.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo oraz ustalenia regulaminu pracy komisji Paweł Kuźniar 2022-06-15 08:35:14
Zarządzenie Nr 42.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 Paweł Kuźniar 2022-06-13 11:08:26
Zarządzenie Nr 41.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Paweł Kuźniar 2022-06-13 11:07:18
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 8 czerwca 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-06-10 12:17:27
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, numer działki 60/15, o pow. 0,0835 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kołowo Paweł Kuźniar 2022-06-09 14:54:24
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, numer działki 60/14, o pow. 0,1784 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kołowo Paweł Kuźniar 2022-06-09 14:54:04
Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2021 rok Paweł Kuźniar 2022-06-08 14:47:33
Raport o stanie gminy za 2021 rok Paweł Kuźniar 2022-06-08 14:47:09
Raport o stanie gminy za 2021 rok Paweł Kuźniar 2022-06-08 14:45:39
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2022-06-08 10:07:17
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2022-06-03 20:05:58
Zarządzenie Nr 44.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2022-06-03 14:33:56
Zarządzenie Nr 43.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-06-03 13:33:11
Justyna Adamkowska Paweł Kuźniar 2022-06-03 11:53:28
Wójt Gminy - Marzena Grzywińska Paweł Kuźniar 2022-06-02 15:35:10
Alina Przybysz Paweł Kuźniar 2022-06-02 15:33:55
Zmiany Budżetu 2022 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:42:42
Uchwała nr XXX/253/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:39:39
Uchwała nr XXX/252/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:39:04
Uchwała nr XXX/251/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:38:25
Uchwała nr XXX/250/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:37:15
Uchwała nr XXX/249/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego dotyczącego utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:36:34
Uchwała nr XXX/248/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego o adresie Sosnówko 6/3 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 3/1, położonej w obrębie Śmierdnica Las gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:35:09
Uchwała nr XXX/247/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołowo na lata 2022-2030 Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:33:19
Uchwała nr XXX/246/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Binowo na lata 2022-2030 Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:32:25
Uchwała nr XXX/245/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-06-02 13:30:08
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2022-05-27 12:55:20