Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Urząd Gminy (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-01-04 12:02:05
Rachunki bankowe Gminy - zakładka menu usunięta Paweł Kuźniar 2021-01-04 12:00:28
Spis rolny 2020 (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-01-04 11:58:23
Zarządzenie Nr 83.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-12-31 10:45:25
Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XX Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-31 10:44:21
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2020-12-30 14:35:52
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości znajdującej się w zasobie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do podnajmu na okres do 3 lat w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2020-12-30 14:35:22
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2020-12-30 12:06:06
Uchwała nr XX/146/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:31:47
Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:30:59
Uchwała nr XX/144/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizacje zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:30:24
Uchwała nr XX/143/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę kotłów i pieców w związku z projektem "Modernizacja źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stare Czarnowo", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:29:40
Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 28 października 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-29 10:04:54
Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-12-29 10:01:07
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2021 Marcin Krawczyk 2020-12-28 10:44:10
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2020-12-22 18:16:02
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2020-12-22 18:15:38
Strona główna Paweł Kuźniar 2020-12-22 18:11:22
Gospodarka odpadami (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2020-12-22 08:23:19
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-12-18 09:05:12
Zarządzenie Nr 76.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-18 09:03:58
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2020-12-17 15:16:57
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2020-12-17 15:15:28
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kartno, gmina Stare Czarnowo, nr działki 128/10 Paweł Kuźniar 2020-12-17 08:47:36
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2021 Paweł Kuźniar 2020-12-16 13:01:06
Petycja wielokrotna w sprawie wykluczenia społecznego i szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 Paweł Kuźniar 2020-12-16 10:11:54
Petycja Dino Polska SA z dnia 21 maja 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-16 08:42:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 grudnia 2020 r. o zamiarze wyłączenia kart ewidencyjnych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-12-10 09:30:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Program usuwania azbestu z terenu Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2032 Paweł Kuźniar 2020-12-10 09:29:18
Zarządzenie Nr 75.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-12-09 11:41:48
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2021 Paweł Kuźniar 2020-12-08 15:04:03
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2021 Paweł Kuźniar 2020-12-08 14:57:42
Dowóz i odwóz uczniów i dzieci z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu w roku 2021 Paweł Kuźniar 2020-12-07 15:13:00
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-12-04 11:26:31
Zarządzenie Nr 74.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-04 11:25:28
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-12-03 11:04:50
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-12-03 11:04:21
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-12-03 11:00:09
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-12-03 10:57:18
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-12-03 10:53:04