Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Decyzja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 maja 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działkach o nr 42/15, 42/18, 42/4, 54, 16, 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 42/15, 42/18, 50, 54, 9, 16, 7/1 obręb Nieznań, gmina Stare Czarnowo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, i 26 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo z przyłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbacz poprzez włączenie do przepompowni ścieków na dz. nr 11/16, obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2023-05-31 09:39:23
Zarządzenie Nr 36.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. Paweł Kuźniar 2023-05-30 11:14:55
Wyniki naboru - oferta nr 2/2023 Marcin Krawczyk 2023-05-29 10:52:37
Zarządzenie Nr 34.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130.000 złotych netto oraz zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza od progów wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE Paweł Kuźniar 2023-05-29 10:18:13
Wybory ławników sądowych na kadencję lat 2024-2027 Paweł Kuźniar 2023-05-29 10:05:54
Wybory ławników sądowych na kadencję lat 2024-2027 Paweł Kuźniar 2023-05-29 09:48:41
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2023-05-29 08:55:53
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-05-29 08:55:31
Uchwała Nr XXXVII/316/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2033 Paweł Kuźniar 2023-05-29 08:53:51
Uchwała Nr XXXVII/315/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-05-29 08:53:05
Uchwała Nr XXXVII/314/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-05-29 08:52:31
Uchwała Nr XXXVII/311/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr VII/60/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju Paweł Kuźniar 2023-05-29 08:51:53
Uchwała Nr XXXVII/313/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 43, położonej w obrębie Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2023-05-29 08:51:25
Uchwała Nr XXXVII/312/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/307/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-05-29 08:47:35
Uchwała Nr XXXVII/311/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr VII/60/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju Paweł Kuźniar 2023-05-29 08:47:03
Uchwała Nr XXXVII/310/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Binowo Paweł Kuźniar 2023-05-29 08:46:35
Zarządzenie Nr 35.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Usług Komunalnych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2023-05-26 12:17:41
Druki wniosków / rejestry Paweł Kuźniar 2023-05-26 08:41:54
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2023-05-26 08:34:50
Alina Przybysz Paweł Kuźniar 2023-05-26 08:33:50
Wójt Gminy - Marzena Grzywińska Paweł Kuźniar 2023-05-26 08:33:03
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:37:14
Informacje w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023 Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:37:07
Wykaz ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:36:59
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:36:57
Wykaz ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:36:34
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:36:33
Wybory ławników sądowych na kadencję lat 2024-2027 Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:35:16
Wykaz ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:33:13
Wykaz ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:33:04
Wykaz ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:32:07
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:31:40
Ławnicy sądowi (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2023-05-22 12:29:58
Strona główna Paweł Kuźniar 2023-05-22 10:15:40
Elżbieta Adrabińska Paweł Kuźniar 2023-05-19 12:36:33
Skarbnik Gminy - Grażyna Aksamitowska Paweł Kuźniar 2023-05-19 09:14:31
Sekretarz Gminy - Marcin Krawczyk Paweł Kuźniar 2023-05-19 09:13:49
Zastępca Wójta Gminy - Marcin Krawczyk Paweł Kuźniar 2023-05-19 09:13:18
Dorota Sipko Paweł Kuźniar 2023-05-19 09:12:01
Bogumiła Zawada Paweł Kuźniar 2023-05-19 09:11:08