Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XVI/115/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:47:02
Uchwała nr XVI/117/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:31:00
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:27:16
Uchwała nr XVI/126/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:25:09
Uchwała nr XVI/125/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:24:42
Uchwała nr XVI/124/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo, w roku szkolnym 2020/2021 Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:24:17
Uchwała nr XVI/123/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Stare Czarnowo nieruchomości, oznaczonej nr działki 267/8, położonej w obrębie Binowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:23:46
Uchwała nr XVI/122/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:23:11
Uchwała nr XVI/121/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 594/1, położonej w obrębie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:22:22
Uchwała nr XVI/120/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/142/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo służebnościami gruntowymi i przesyłu Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:21:49
Uchwała nr XVI/119/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:21:07
Uchwała nr XVI/118/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:20:28
Uchwała nr XVI/117/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:19:38
Uchwała nr XVI/116/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:18:41
Uchwała nr XVI/115/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:18:26
Uchwała nr XVI/114/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:15:35
Zarządzenie Nr 42.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:09:14
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w miejscowości Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-06-30 13:49:58
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-06-30 13:41:13
Zgłoszenie wodnoprawne Paweł Kuźniar 2020-06-29 12:43:37
Zgłoszenie wodnoprawne - formularz Paweł Kuźniar 2020-06-29 12:43:24
Zgłoszenie wodnoprawne - formularz Paweł Kuźniar 2020-06-29 12:42:29
Gospodarka wodna (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2020-06-29 12:14:25
Protokoły głosowania z OKW Paweł Kuźniar 2020-06-29 09:38:38
Protokoły głosowania z OKW Paweł Kuźniar 2020-06-29 09:33:56
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2020-06-28 10:10:27
Zarządzenie Nr 42.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2020-06-26 12:01:54
Zarządzenie Nr 42.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2020-06-26 12:01:53
Zarządzenie Nr 42.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2020-06-26 12:00:25
Ogłoszenie nr 2/2020 Paweł Kuźniar 2020-06-25 08:04:43
Ogłoszenie nr 2/2020 Paweł Kuźniar 2020-06-24 15:31:38
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 23 czerwca 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-06-23 13:57:58
Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 13/1; 13/2 obręb Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-06-23 08:35:14
Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 13/1; 13/2 obręb Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-06-23 08:34:35
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-06-22 11:26:04
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w miejscowości Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-06-22 11:21:39
Aktualności i uchwały PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-06-19 12:21:42
Postanowienie nr 75/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-06-19 09:12:11
Wyniki naboru - oferta nr 1/2020 Paweł Kuźniar 2020-06-16 09:15:45
Wyniki naboru - oferta nr 3/2019 Paweł Kuźniar 2020-06-16 09:15:43