Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 22.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 91.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowych oraz placów rekreacyjnych stanowiących własność gminy, także tych będących pod zarządem jednostki organizacyjnej Paweł Kuźniar 2023-03-15 10:08:27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 42/15, 42/18, 42/4, 54, 16 i 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 42/15, 42/18, 50, 54, 9, 16, i 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, 26 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo, z przyłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbacz poprzez włączenie do przepompowni ścieków na dz. nr 11/16 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2023-03-13 14:21:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 42/15, 42/18, 42/4, 54, 16 i 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 42/15, 42/18, 50, 54, 9, 16, i 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, 26 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo, z przyłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbacz poprzez włączenie do przepompowni ścieków na dz. nr 11/16 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2023-03-13 14:19:21
Rozporządzenie nr 6/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Paweł Kuźniar 2023-03-06 10:57:37
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-03-03 07:50:53
Zarządzenie Nr 21.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-03-03 07:50:11
Wyniki naboru - oferta nr 1/2023 Marcin Krawczyk 2023-03-02 21:07:28
Zarządzenie Nr 20.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2023-03-01 08:49:01
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat Paweł Kuźniar 2023-03-01 07:08:36
Zarządzenie Nr 19.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie Marcin Krawczyk 2023-02-28 12:25:10
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2023-02-28 11:39:43
Zarządzenie Nr 14.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXV Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. Paweł Kuźniar 2023-02-28 10:55:25
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-02-28 10:15:22
Zarządzenie Nr 15.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-02-28 10:14:35
Zarządzenie Nr 15.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-02-28 10:14:07
Ogłoszenie wyników konkursu Paweł Kuźniar 2023-02-27 15:24:36
Postępowanie na wybór przedsiębiorstwa, które będzie świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo oraz obsługę obiektów i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-02-27 08:46:59
Postępowanie na wybór przedsiębiorstwa, które będzie świadczyć usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo oraz obsługę obiektów i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-02-27 08:38:23
Zarządzenie Nr 18.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-02-27 08:32:16
Zarządzenie Nr 18.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-02-27 08:30:01
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-02-27 08:25:46
Zarządzenie Nr 16.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-02-27 08:24:30
Zarządzenie Nr 15.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-02-27 08:23:58
Zarządzenie Nr 17.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-02-27 08:13:41
Plan zamówień publicznych na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-02-23 16:02:27
Rozporządzenie Nr 4/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 i drogi ekspresowej S10 na obszarze powiatu gryfińskiego, stargardzkiego oraz gminy Miasto Szczecin Paweł Kuźniar 2023-02-22 08:56:52
Zarządzenie Nr 17.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-02-21 15:01:32
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2023-02-20 14:25:36
Uchwała Nr XXXV/291/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2028 Paweł Kuźniar 2023-02-20 14:16:32
Ogłoszenie nr 1/2023 Marcin Krawczyk 2023-02-17 18:00:23
Ogłoszenie nr 1/2023 Marcin Krawczyk 2023-02-17 17:53:37
Praca w jednostkach podległych oraz innych instytucjach Marcin Krawczyk 2023-02-17 17:51:56
Ogłoszenie nr 1/2023 Marcin Krawczyk 2023-02-17 17:51:33
Praca w jednostkach podległych oraz innych instytucjach Marcin Krawczyk 2023-02-17 17:49:09
Ogłoszenie nr 1/2023 Marcin Krawczyk 2023-02-17 17:47:19
Rozporządzenie nr 5/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Paweł Kuźniar 2023-02-17 14:12:43
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-02-17 14:04:55
Uchwała Nr XXXV/292/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Paweł Kuźniar 2023-02-17 14:03:37
Uchwała Nr XXXV/293/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Paweł Kuźniar 2023-02-17 14:03:19
Uchwała Nr XXXV/294/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo "Wsparcie Seniora" na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-02-17 14:03:04