Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 55.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-09-01 13:20:14
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:55:22
Uchwała nr XVII/133/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:53:25
Uchwała nr XVII/131/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:53:02
Uchwała nr XVII/130/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:52:28
Uchwała nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:51:55
Uchwała nr XVII/128/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:51:10
Uchwała nr XVII/127/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wydłużenia godzin sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-09-01 09:50:37
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w miejscowości Kartno, nr działki 128/10 Paweł Kuźniar 2020-08-28 15:10:20
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w miejscowości Kartno, nr działki 128/2 Paweł Kuźniar 2020-08-28 15:09:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Glinna, zlokalizowanej na dz. nr 48; obr. Glinna, Gmina Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-08-20 14:49:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Glinna, zlokalizowanej na dz. nr 47; 48; 42/1; obr. Glinna, Gmina Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-08-20 14:46:27
Ogłoszenie wyników konkursu Marcin Krawczyk 2020-08-18 13:47:04
Zarządzenie Nr 52.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 Marcin Krawczyk 2020-08-18 08:53:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminach dodatkowych polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 Koła Łowieckiego "Orzeł" na terenie obwodu łowieckiego nr 194 Marcin Krawczyk 2020-08-14 12:29:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 13/1, 13/2 obręb Stare Czarnowo gmina Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-08-12 16:12:00
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 sierpnia 2020 roku dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 13/1, 13/2 obręb Stare Czarnowo gmina Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-08-12 16:07:18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltanicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 5, 9 i 10 w miejscowości Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-08-10 15:33:51
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Paweł Kuźniar 2020-08-07 07:54:41
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-08-04 11:24:55
Zarządzenie Nr 51.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-08-04 11:23:24
Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-08-04 11:23:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej polowania zbiorowego na obszarze łowieckim nr 225 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "Żubr" Paweł Kuźniar 2020-08-03 11:19:10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Dąbie Paweł Kuźniar 2020-08-03 11:13:53
Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. realizacji zadania pn.: Budowa drogi gminnej w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2020-08-03 11:08:26
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2020-08-03 11:04:00
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Dobropolu Gryfińskim Paweł Kuźniar 2020-08-03 11:03:23
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Binowie Paweł Kuźniar 2020-08-03 11:02:34
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Glinnej Paweł Kuźniar 2020-08-03 11:02:05
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca placu zabaw w Kartnie Paweł Kuźniar 2020-08-03 11:01:26
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2020-07-31 13:39:43
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-07-31 13:39:14
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat w miejscowości Glinna Paweł Kuźniar 2020-07-31 07:59:31
Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 Paweł Kuźniar 2020-07-28 14:45:41
Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 Paweł Kuźniar 2020-07-28 14:44:44
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołowo Paweł Kuźniar 2020-07-27 12:36:40
Zawiadomiemie o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 13/1; 13/2 obręb Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2020-07-27 12:26:33
Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 Paweł Kuźniar 2020-07-24 13:32:07
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Paweł Kuźniar 2020-07-24 12:53:25
Wzór oferty realizacji zadania publicznego Paweł Kuźniar 2020-07-24 12:53:13