Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2022-04-04 11:42:23
Uchwała nr XXIX/243/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 Paweł Kuźniar 2022-04-04 11:41:00
Zarządzenie Nr 22.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXIX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-04-04 11:01:07
Zarządzenie Nr 26.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2022-04-04 10:58:58
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2021 Paweł Kuźniar 2022-04-04 10:56:30
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2021 Paweł Kuźniar 2022-04-04 10:52:16
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2021 Paweł Kuźniar 2022-04-04 10:38:36
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2021 Paweł Kuźniar 2022-04-04 10:34:00
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2021 Paweł Kuźniar 2022-04-04 10:24:54
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2022-03-30 15:20:29
Zmiany Budżetu 2022 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2022-03-30 14:07:15
Uchwała nr XXIX/244/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości Paweł Kuźniar 2022-03-30 14:04:16
Uchwała nr XXIX/242/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-03-30 14:03:13
Uchwała nr XXIX/241/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-03-30 14:02:49
Uchwała nr XXIX/240/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Stare Czarnowo w formie darowizny, niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 267/8, położonej w obrębie Binowo gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-03-30 14:02:23
Uchwała nr XXIX/239/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo Wsparcie Seniora na rok 2022 Paweł Kuźniar 2022-03-30 14:01:44
Uchwała nr XXIX/239/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo Wsparcie Seniora na rok 2022 Paweł Kuźniar 2022-03-30 14:00:07
Uchwała nr XXIX/238/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych Paweł Kuźniar 2022-03-30 13:59:35
Uchwała nr XXIX/237/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kołowo Paweł Kuźniar 2022-03-30 13:59:14
Uchwała nr XXIX/236/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2022 roku Paweł Kuźniar 2022-03-30 13:58:24
Uchwała nr XXIX/235/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 288/24, położonej w obrębie Glinna, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Paweł Kuźniar 2022-03-30 13:57:39
Zarządzenie Nr 21.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marcin Krawczyk 2022-03-29 09:07:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c w miejscowości Dębina Paweł Kuźniar 2022-03-28 08:15:34
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, które odbędą się w dniu 8 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2022-03-25 15:24:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-03-25 11:45:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-03-25 10:51:09
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 17 marca 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-03-22 14:06:57
Petycja z dnia 08 marca 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-03-21 13:29:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku Paweł Kuźniar 2022-03-21 12:00:54
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 17 marca 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-03-21 11:59:17
Zarządzenie Nr 20.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Marcin Krawczyk 2022-03-18 14:41:23
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Cystersów nr 1C w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2022-03-17 08:21:19
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Bogusława nr 3 w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2022-03-17 08:20:36
Zarządzenie Nr 19.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-03-11 13:36:18
Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2022-03-11 13:35:53
Wzór sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Paweł Kuźniar 2022-03-11 13:35:36
Uchwała nr XXVIII/222/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr VI/46/2019 z dnia 28 maja 2019 r., w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-03-11 13:32:57
2022 rok Paweł Kuźniar 2022-03-11 13:31:40
Zarządzenie Nr 19.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-03-11 13:30:53
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, które odbędą się w dniu 8 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Św. Floriana 10 w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2022-03-09 11:55:43