Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 71.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XIX Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-11-20 10:50:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2020 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Program usuwania azbestu z terenu Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2032 Paweł Kuźniar 2020-11-19 08:09:49
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-11-17 10:48:39
Program współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-11-17 10:46:38
Uchwała nr XIX/142/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-11-17 09:49:25
Uchwała nr XIX/142/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Paweł Kuźniar 2020-11-17 09:48:15
Uchwała nr XIX/141/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok Paweł Kuźniar 2020-11-17 09:47:40
Uchwała nr XIX/140/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stare Czarnowo w drodze licytacji komorniczej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Szczecińskiej nr 41 w Starym Czarnowie Paweł Kuźniar 2020-11-17 09:47:11
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej Paweł Kuźniar 2020-11-16 09:57:35
Zarządzenie Nr 70.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2020-11-09 10:42:35
Ogłoszenie nr 3/2020 Marcin Krawczyk 2020-11-05 14:41:25
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-11-04 15:29:50
Zarządzenie Nr 66.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-11-04 15:28:29
Zarządzenie Nr 67.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-11-04 15:28:14
Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marcin Krawczyk 2020-11-03 16:34:14
Zarządzenie Nr 69.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zasad czasowego wykonywania pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo poza miejscem jej stałego wykonywania Paweł Kuźniar 2020-11-03 13:55:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2020r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 5, 9 i 10 w miejscowości Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-11-02 14:31:45
Rozporządzenie Nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2020-11-02 13:43:02
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:38:38
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:37:32
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:36:05
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:34:57
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:26:03
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:25:05
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2020-10-30 19:19:47
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-10-29 14:06:21
Zarządzenie Nr 65.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-10-29 14:05:31
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-10-28 08:44:46
Obwieszczenia Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021 Koła Łowieckiego "Orzeł" na terenie obwodu łowieckiego nr 194 Paweł Kuźniar 2020-10-26 14:08:05
Przebudowa drogi gminnej na działce 25/10 obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo i drogi powiatowej nr 1359Z Chlebowo - Binowo na działce nr 150/2, obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-10-22 14:57:27
Zarządzenie Nr 47.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stare Czarnowo, dotyczących przystąpienia do sporzadzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Dobropole, gm. Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-10-22 08:37:00
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Dobropole Paweł Kuźniar 2020-10-22 08:31:50
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Dobropole Paweł Kuźniar 2020-10-22 08:30:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021 Koła Łowieckiego "Żubr" na terenie obwodu łowieckiego nr 225 Paweł Kuźniar 2020-10-21 08:04:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczacej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021 Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 222 "Dublet" na terenie obwodu łowieckiego nr 195 Paweł Kuźniar 2020-10-21 08:03:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 października 2020 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Glinna, zlokalizowanej na dz. nr 47; 48; 42/1; obr. Glinna, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-10-20 10:00:13
Przebudowa drogi gminnej na działce 25/10 obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo i drogi powiatowej nr 1359Z Chlebowo - Binowo na działce nr 150/2, obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-10-19 15:16:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 października 2020 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Glinna, zlokalizowanej na dz. nr 48 obr. Glinna, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-10-16 14:12:14
Informacja ZGDO w związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Paweł Kuźniar 2020-10-16 08:44:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kalendarza polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021 Koła Łowieckiego Jaźwiec na terenie obwodu łowieckiego nr 224 Paweł Kuźniar 2020-10-15 12:27:04