Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 12.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-02-01 14:00:00
Zarządzenie Nr 10.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym na rok szkolny 2023/2024 Paweł Kuźniar 2023-02-01 13:56:55
Zarządzenie Nr 9.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2023/2024 Paweł Kuźniar 2023-02-01 13:56:13
Zarządzenie Nr 8.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-02-01 13:55:15
Zarządzenie Nr 93.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej Paweł Kuźniar 2023-01-30 08:25:08
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2023-01-27 14:32:26
Rozporządzenie Nr 2/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 i drogi ekspresowej S10 na obszarze powiatu gryfińskiego, stargardzkiego oraz gminy Miasto Szczecin Paweł Kuźniar 2023-01-27 11:01:22
Rozporządzenie Nr 1/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu gryfińskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego Paweł Kuźniar 2023-01-27 09:35:42
Paweł Kuźniar 2023-01-26 11:24:41
Kadencja 2018-2024 Paweł Kuźniar 2023-01-26 11:23:42
Zarządzenie Nr 100.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie planu kontroli w 2023 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Paweł Kuźniar 2023-01-25 13:02:31
Uchwała Nr XXXIII/270/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-01-25 12:57:43
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2032 - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2023-01-23 11:36:36
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2032 Paweł Kuźniar 2023-01-23 11:31:22
Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2023 roku Paweł Kuźniar 2023-01-23 11:21:25
Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2023 roku Paweł Kuźniar 2023-01-23 11:21:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-01-23 09:42:24
Zarządzenie Nr 5.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-01-20 09:46:05
Zarządzenie Nr 6.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-01-20 09:45:36
Zarządzenie Nr 6.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-01-20 07:52:06
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-01-19 12:32:45
Zarządzenie Nr 6.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-01-19 12:32:04
Ogłoszenie wyników konkursu Paweł Kuźniar 2023-01-18 15:17:24
Plan zamówień publicznych na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-01-18 13:55:18
2023 rok Paweł Kuźniar 2023-01-18 12:53:54
Zarządzenie Nr 5.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-01-18 09:05:37
Zarządzenie Nr 7.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-01-18 08:53:30
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-01-13 12:56:36
Zarządzenie Nr 1.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-01-13 12:55:11
Zarządzenie Nr 1.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-01-13 12:54:38
Zarządzenie Nr 4.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-01-13 12:53:22
Zarządzenie Nr 4.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-01-13 12:52:40
Zarządzenie Nr 4.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-01-13 12:52:11
Zarządzenie Nr 3.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-01-13 10:32:10
Uchwała Nr XXXIII/277/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Paweł Kuźniar 2023-01-11 15:32:11
Uchwała Nr XXXIII/276/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Paweł Kuźniar 2023-01-11 15:32:00
Stawki podatków na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-01-11 15:25:56
Zmiany Budżetu 2022 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-01-11 08:34:49
Zarządzenie Nr 99.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2023-01-11 08:30:16
Zarządzenie Nr 98.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2023-01-11 08:29:42