Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 97.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2023-01-11 08:28:58
Zarządzenie Nr 96.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2023-01-11 08:28:19
Zarządzenie Nr 95.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Paweł Kuźniar 2023-01-11 08:27:28
Zarządzenie Nr 94.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2023-01-11 08:26:52
Stawki podatków na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-01-10 14:02:40
Stawki podatków na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-01-10 13:44:49
Stawki podatków na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-01-10 13:41:08
Stawki podatków na 2023 rok Paweł Kuźniar 2023-01-10 13:37:35
Zarządzenie Nr 2.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-01-09 11:58:15
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 2, przy ul. Warcisława nr 7 w Kołbaczu Paweł Kuźniar 2023-01-05 08:06:25
Zarządzenie Nr 1.2023 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-01-03 15:32:07
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2023-01-03 12:42:49
ROK 2023 Paweł Kuźniar 2023-01-03 12:42:06
Uchwała Nr XXXIII/270/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-01-03 12:39:24
Statut Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-01-03 12:38:08
Statut Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-01-03 12:37:47
Zarządzenie Nr 91.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXIV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. Paweł Kuźniar 2023-01-03 10:14:45
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec organów Gminy Stare Czarnowo przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2022 roku Paweł Kuźniar 2023-01-02 14:34:27
Strona główna Paweł Kuźniar 2023-01-02 11:22:43
Uchwała Nr XXXIV/281/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2028 Paweł Kuźniar 2023-01-02 09:58:54
Uchwała Nr XXXIV/280/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-01-02 09:58:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2022 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie 16 domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji inwestycji na działkach nr 127/5; 127/6; 127/7; 127/8; 127/9; 127/10; 127/11; 127/12 obręb Śmierdnica Las, Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2023-01-02 09:57:00
Budżet na rok 2023 Paweł Kuźniar 2023-01-02 09:47:01
Zmiany Budżetu 2023 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2023-01-02 09:32:44
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2023-01-02 09:29:20
Zmiany Budżetu 2022 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2022-12-27 10:52:01
Uchwała Nr XXXIV/287/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-12-27 10:50:31
Uchwała Nr XXXIV/288/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-12-27 10:50:03
Uchwała Nr XXXIV/287/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-12-27 10:47:37
Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok Paweł Kuźniar 2022-12-27 10:46:40
Uchwała Nr XXXIV/285/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-12-27 10:46:06
Uchwała Nr XXXIV/284/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok Paweł Kuźniar 2022-12-27 10:45:08
Uchwała Nr XXXIV/283/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-12-27 10:44:31
Uchwała Nr XXXIV/282/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2022-12-27 10:43:51
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 22 grudnia 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-12-27 08:17:32
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 22 grudnia 2022 r. Paweł Kuźniar 2022-12-27 08:17:15
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Marcin Krawczyk 2022-12-23 12:57:12
Wzór oferty realizacji zadania publicznego Marcin Krawczyk 2022-12-23 12:55:18
Wzory dokumentów Marcin Krawczyk 2022-12-23 12:52:25
Zarządzenie Nr 90.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 Marcin Krawczyk 2022-12-23 12:50:19