Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Działalność lobbingowa (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-02-22 09:32:08
Ogłoszenie nr 1/2021 Marcin Krawczyk 2021-02-19 13:57:17
Ogłoszenie nr 2/2021 Marcin Krawczyk 2021-02-19 13:57:10
Ogłoszenie nr 3/2021 Marcin Krawczyk 2021-02-19 13:57:01
Zarządzenie Nr 15.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-02-18 08:52:19
Zarządzenie Nr 15.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-02-18 08:51:14
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 16 lutego 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-02-18 08:34:50
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 16 lutego 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-02-18 08:34:29
Zarządzenie Nr 14.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2021-02-16 14:58:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: "Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2021-02-15 15:24:00
Zarządzenie Nr 5.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-02-12 15:07:01
Zarządzenie Nr 4.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto Paweł Kuźniar 2021-02-12 15:06:24
Zmiany Budżetu 2021 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-02-11 08:16:03
Zarządzenie Nr 11.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-02-11 08:14:51
Zarządzenie Nr 10.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-02-11 08:14:39
Wyniki naboru - oferta nr 1/2021 Marcin Krawczyk 2021-02-09 14:42:34
Wyniki naboru - oferta nr 1/2021 Marcin Krawczyk 2021-02-09 14:41:53
Zarządzenie Nr 13.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2021-02-09 14:27:30
Druki wniosków / rejestry (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-02-08 13:51:16
Druki wniosków / rejestry Paweł Kuźniar 2021-02-08 13:50:02
Druki wniosków / rejestry Paweł Kuźniar 2021-02-08 13:42:55
Druki wniosków / rejestry Paweł Kuźniar 2021-02-08 13:41:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120. Paweł Kuźniar 2021-02-08 13:27:35
Zarządzenie Nr 12.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-02-05 11:28:30
Zarządzenie Nr 12.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-02-05 11:27:47
Koordynator ds. dostępności Paweł Kuźniar 2021-02-03 13:01:40
Koordynator ds. dostępności Paweł Kuźniar 2021-02-03 11:03:49
Wyniki naboru - oferta nr 2/2021 Marcin Krawczyk 2021-02-03 11:02:57
Koordynator ds. dostępności Paweł Kuźniar 2021-02-03 10:43:14
Koordynator ds. dostępności (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-02-03 10:35:32
Budżet na rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-02-03 08:52:54
Zmiany Budżetu 2021 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-02-03 08:52:03
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2021-02-03 08:51:24
Budżet na rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-02-03 08:45:51
Zmiany Budżetu 2021 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-02-03 08:45:39
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2021-02-03 08:45:22
Uchwała nr XXI/154/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2032 Paweł Kuźniar 2021-02-03 08:40:45
Uchwała nr XXI/153/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stare Czarnowo biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Paweł Kuźniar 2021-02-03 08:37:21
Uchwała nr XXI/152/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2023 Paweł Kuźniar 2021-02-03 08:36:24
Uchwała nr XXI/151/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok Paweł Kuźniar 2021-02-03 08:35:12