Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo, w roku szkolnym 2021/2022 Paweł Kuźniar 2021-07-01 11:55:17
Uchwała nr XXIV/185/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2021 roku Paweł Kuźniar 2021-07-01 11:54:39
Uchwała nr XXIV/184/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Paweł Kuźniar 2021-07-01 11:53:57
Uchwała nr XXIV/183/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2020 r. Paweł Kuźniar 2021-07-01 11:53:37
Uchwała nr XXIV/182/2021 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania Paweł Kuźniar 2021-07-01 11:50:47
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do sprzedaży Paweł Kuźniar 2021-06-30 08:57:59
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2021-06-25 13:01:56
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2021-06-21 13:50:59
Zarządzenie Nr 47.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-06-18 15:09:10
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2021-06-18 14:39:25
Ogłoszenie wyników konkursu Paweł Kuźniar 2021-06-17 14:12:53
Rozporządzenie nr 19/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2021-06-16 08:12:05
Zarządzenie Nr 50.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-06-16 08:06:20
Zarządzenie Nr 50.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-06-16 08:05:39
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Paweł Kuźniar 2021-06-15 14:38:00
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 9 czerwca 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-06-10 08:37:46
Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kartno, gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-06-09 13:58:00
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2021-06-09 13:47:30
Zmiany Budżetu 2021 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-06-09 12:27:29
Zarządzenie Nr 49.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-06-09 12:26:11
Zarządzenie Nr 48.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-06-09 12:25:51
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2021-06-07 12:21:53
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2021-06-07 12:21:33
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2021-06-07 12:20:58
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2021-06-07 12:17:31
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2021-06-07 12:16:56
Zmiany Budżetu 2021 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-06-02 08:49:51
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2021-06-02 08:47:06
Rozporządzenie nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Paweł Kuźniar 2021-06-01 13:45:43
Ogłoszenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 31 maja 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-06-01 11:55:01
Zarządzenie Nr 47.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2021 r. Paweł Kuźniar 2021-06-01 10:29:03
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2021-05-31 15:15:37
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2021-05-31 15:12:36
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2021-05-31 15:02:11
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2021-05-31 11:35:10
Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok Paweł Kuźniar 2021-05-31 10:07:50
Raport o stanie gminy za 2020 rok Paweł Kuźniar 2021-05-31 10:07:24
Raport o stanie gminy za 2020 rok Paweł Kuźniar 2021-05-31 10:06:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2021 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-05-28 15:37:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2021 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-05-28 08:07:35