Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie nr 2/2020 Paweł Kuźniar 2020-07-20 14:52:41
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołowo Marcin Krawczyk 2020-07-17 14:29:52
Petycja Dino Polska SA z dnia 21 maja 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-07-09 12:00:06
Petycja Dino Polska SA z dnia 12 maja 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-07-09 11:59:17
Petycje (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2020-07-09 11:53:03
Dane teleadresowe Paweł Kuźniar 2020-07-08 13:31:11
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołowo Paweł Kuźniar 2020-07-08 09:33:29
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-07-07 13:01:50
Zarządzenie Nr 45.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-07-07 13:00:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Kuźniar 2020-07-06 15:18:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Kuźniar 2020-07-06 09:12:44
Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji mogących wprowadzać wyborców w błąd Paweł Kuźniar 2020-07-06 09:04:04
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-07-06 09:00:26
Zarządzenie Nr 43.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-07-06 08:59:31
Komunikat ZGDO dotyczący zmiany zasad ustalania ilości zużytej wody Paweł Kuźniar 2020-07-01 15:24:42
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 14:26:38
Zarządzenie Nr 46.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XVI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-07-01 12:53:55
Uchwała nr XVI/116/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:47:54
Uchwała nr XVI/115/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:47:02
Uchwała nr XVI/117/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:31:00
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:27:16
Uchwała nr XVI/126/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:25:09
Uchwała nr XVI/125/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:24:42
Uchwała nr XVI/124/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo, w roku szkolnym 2020/2021 Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:24:17
Uchwała nr XVI/123/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Stare Czarnowo nieruchomości, oznaczonej nr działki 267/8, położonej w obrębie Binowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:23:46
Uchwała nr XVI/122/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:23:11
Uchwała nr XVI/121/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 594/1, położonej w obrębie Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:22:22
Uchwała nr XVI/120/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/142/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo służebnościami gruntowymi i przesyłu Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:21:49
Uchwała nr XVI/119/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:21:07
Uchwała nr XVI/118/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:20:28
Uchwała nr XVI/117/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:19:38
Uchwała nr XVI/116/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:18:41
Uchwała nr XVI/115/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:18:26
Uchwała nr XVI/114/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:15:35
Zarządzenie Nr 42.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów wniosków, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-07-01 10:09:14
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w miejscowości Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-06-30 13:49:58
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-06-30 13:41:13
Zgłoszenie wodnoprawne Paweł Kuźniar 2020-06-29 12:43:37
Zgłoszenie wodnoprawne - formularz Paweł Kuźniar 2020-06-29 12:43:24
Zgłoszenie wodnoprawne - formularz Paweł Kuźniar 2020-06-29 12:42:29