Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycja wielokrotna w sprawie wykluczenia społecznego i szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 Paweł Kuźniar 2021-01-13 08:19:46
Zarządzenie Nr 1.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2021-01-13 08:17:55
ROK 2021 Paweł Kuźniar 2021-01-13 08:16:40
Ogłoszenie nr 3/2020 Marcin Krawczyk 2021-01-12 11:40:51
Ogłoszenie nr 3/2020 Marcin Krawczyk 2021-01-12 11:40:24
Zarządzenie Nr 77.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk 2021-01-12 10:47:31
Petycja wielokrotna w sprawie wykluczenia społecznego i szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 Paweł Kuźniar 2021-01-12 09:49:01
Ogłoszenie nr 2/2021 Marcin Krawczyk 2021-01-11 13:13:55
Ogłoszenie nr 1/2021 Marcin Krawczyk 2021-01-11 13:08:01
Ogłoszenie nr 3/2020 Marcin Krawczyk 2021-01-11 13:05:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Dąbie Paweł Kuźniar 2021-01-08 16:25:26
Projekt WPF Paweł Kuźniar 2021-01-08 12:55:33
Projekt budżetu Paweł Kuźniar 2021-01-08 11:52:32
Projekt WPF Paweł Kuźniar 2021-01-08 11:52:21
Budżet rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-01-08 11:51:56
Zmiany Budżetu 2020 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2021-01-08 11:51:24
Zarządzenie Nr 82.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2028 Paweł Kuźniar 2021-01-08 11:48:59
Zarządzenie Nr 81.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2021-01-08 11:48:29
Zarządzenie Nr 80.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2021-01-08 11:48:14
Zarządzenie Nr 79.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r. Paweł Kuźniar 2021-01-08 11:47:58
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2021-01-07 15:06:00
Zarządzenie Nr 84.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Marcin Krawczyk 2021-01-07 09:42:06
Zarządzenie Nr 58.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Marcin Krawczyk 2021-01-07 09:39:43
Stawki podatków na 2021 rok Paweł Kuźniar 2021-01-04 12:06:49
Stawki podatków na 2020 rok Paweł Kuźniar 2021-01-04 12:05:03
Rok 2021 Paweł Kuźniar 2021-01-04 12:03:33
Urząd Gminy (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-01-04 12:02:05
Rachunki bankowe Gminy - zakładka menu usunięta Paweł Kuźniar 2021-01-04 12:00:28
Spis rolny 2020 (zakładka menu) Paweł Kuźniar 2021-01-04 11:58:23
Zarządzenie Nr 83.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-12-31 10:45:25
Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XX Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-31 10:44:21
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2020-12-30 14:35:52
Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości znajdującej się w zasobie Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do podnajmu na okres do 3 lat w miejscowości Kołbacz Paweł Kuźniar 2020-12-30 14:35:22
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki Paweł Kuźniar 2020-12-30 12:06:06
Uchwała nr XX/146/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:31:47
Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:30:59
Uchwała nr XX/144/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizacje zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:30:24
Uchwała nr XX/143/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę kotłów i pieców w związku z projektem "Modernizacja źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stare Czarnowo", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy Paweł Kuźniar 2020-12-30 08:29:40
Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 28 października 2020 r. Paweł Kuźniar 2020-12-29 10:04:54
Kontrola Starostwa Powiatowego w Gryfinie dotycząca prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na publicznych drogach gminnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2020-12-29 10:01:07