Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr II/40/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnienie.

ZARZĄDZENIE  Nr II/40/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 16 sierpnia 2010 r. 


w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnienie.

Na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1.

 1. Zasadą jest bezpłatne udostępnianie informacji publicznych, których jawność nie została wyłączona ustawą.
 2. Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:
  1. publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. publikacji na stronach internetowych Urzędu Gminy;
  3. publikacji w biuletynach informacyjnych wydawanych przez Urząd Gminy;
  4. komunikatów, obwieszczeń, ogłoszeń prasowych;
  5. wglądu do Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich;
  6. wywieszenia w miejscach wyznaczonych (słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablice ogłoszeń sołectw);
  7. udostępniania materiałów dokumentujących posiedzenia organów gminy;
  8. ustnie lub pisemnie.
 3. Udostępnienie informacji publicznej, która nie została opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.stareczarnowo.pl bądź na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Czarnowo - www.stareczarnowo.pl , następuje na wniosek oraz w sposób i w formie wskazanej przez wnioskodawcę.
  Wzór pomocniczy wniosku przedstawia  załącznik do zarządzenia    rtf   lub  pdf

§ 2.

 1. Realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej wymagającej przekształcenia informacji  w sposób wskazany we wniosku i powodującej poniesienie dodatkowych kosztów następuje po wniesieniu opłaty.
 2. Opłata za wykonanie:
  1. jednej strony fotokopii dokumentu formatu A-4 wynosi - 0,50 zł brutto
  2. jednej strony fotokopii dokumentu formatu A-3 wynosi - 1,00 zł brutto
  3. jednej strony opracowania analitycznego, przepisania tekstu wynosi - 10,00 zł brutto
  4. kopiowanie dokumentu na nośnik magnetyczny (dyskietka, CD-ROM)  wynosi - 5,00 zł brutto
  5. skanowanie jednej strony dokumentu wynosi - 8,00 zł brutto 
 3. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu  Gminy przed wykonaniem czynności materialno-technicznych  i przedkłada merytorycznemu pracownikowi komórki organizacyjnej udostępniającej informację.

§ 3. Wykonanie fotokopii udostępnianych dokumentów wymaga potwierdzenia ich zgodności z oryginałem bądź kopią przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika.

§ 4. Odpowiedzialność za udostępnienie informacji publicznych ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz pracownicy pracujący na jednoosobowych stanowiskach pracy.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-08-2010 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 30-08-2010 09:03