Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 24 marca 2011r. godz. 1330.
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10.

 1. Otwarcie obrad VI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z IV Sesji i V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo tj. z dnia 25.01 i 18.02.2011r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r. - druk nr 1/VI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. oraz zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011.- druk nr 15/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025 – druk nr 2/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego – druk nr 16/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r.- druk nr 3/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej – druk nr 4/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010r. dotyczącej ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2011. – druk nr 5/IV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – druk nr 6/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2010r. – druk nr 10/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/VI,
  1. stanowisko komisji statutowej,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie za rok 2010 - druk nr 11/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 – druk nr 8/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie – druk nr 9/VI.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Czarnowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr 13/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – druk nr 14/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 23. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w roku 2010 – druk nr 12/VI
 24. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów;
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-03-2011 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2011 14:08