Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności związanych z wymianą pokrycia dachowego na budynku nr 2 w miejscowości Nieznań Gmina Stare Czarnowo 2017-12-21 08:40
dokument Uchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2017-12-21 08:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 2017-12-29 08:43
dokument Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-12-21 08:36
dokument Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-12-21 08:34
dokument Uchwała Nr XXXII/258/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/158/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo 2017-11-29 15:02
dokument Uchwała Nr XXXII/257/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, udziału w prawie własności budynku gospodarczego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu w drodze bezprzetargowej 2017-11-29 15:02
dokument Uchwała Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2017-11-29 15:01
dokument Uchwała Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 101/4, położonej w obrębie Żelewo stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo 2017-11-29 15:00
dokument Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 101/6, położonej w obrębie Żelewo, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo 2017-11-29 14:59
dokument Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 2017-12-04 12:35
dokument Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-11-29 14:58
dokument Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-11-29 14:58
dokument Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 2017-11-29 14:57
dokument Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kliniska o uznanie lasów, znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo i będących we władaniu Nadleśnictwa Kliniska, za ochronne 2018-02-01 20:49
dokument Uchwała Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Gminy Brusy 2017-09-27 21:07
dokument Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-09-27 21:06
dokument Uchwała Nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 2017-10-03 08:19
dokument Uchwała Nr XXXI/245/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2017-09-27 21:05
dokument Uchwała Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-09-27 21:04
dokument Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-09-27 21:03
dokument Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 2017-09-11 08:07
dokument Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-09-11 08:07
dokument Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 września 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/179/2016 z dnia 31 października 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stare Czarnowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych 2017-09-11 08:06
dokument Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: Akademia aktywności 2017-09-11 08:05
dokument Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie - samorządowej instytucji kultury za 2016 rok 2017-07-10 13:53
dokument Uchwała Nr XXIX/237/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-07-10 13:52
dokument Uchwała Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie 2017-07-10 13:52
dokument Uchwała Nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 2017-07-10 13:51
dokument Uchwała Nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-07-10 13:50
dokument Uchwała Nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-07-10 13:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo 2017-07-10 13:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-07-10 13:46
dokument Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie - samorządowej instytucji kultury za 2016 rok 2017-07-10 13:46
dokument Uchwała Nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2016 rok 2017-07-10 13:45
dokument Uchwała Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej 2017-05-31 12:00
dokument Uchwała Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo 2017-05-31 11:59
dokument Uchwała Nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 2017-05-31 11:57
dokument Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie Gminy Stare Czarnowo na czas do 3 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2017-05-31 11:57
dokument Uchwała Nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej 2017-05-31 11:56
dokument Uchwała Nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 2017-05-31 11:55
dokument Uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2017 2017-05-31 11:54
dokument Uchwała Nr XXVI/221/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Zespołu Szkół w Kołbaczu na wsparcie z EFS w ramach OSI 8 EDUKACJA, DZIAŁANIE 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2017-04-05 09:09
dokument Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. 2017-04-05 09:08
dokument Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2025 2017-04-05 09:07
dokument Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. 2017-04-05 09:07
dokument Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. 2017-04-05 09:06
dokument Uchwała Nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/265/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej niezabudowanej z obrębu ewidencyjnego Dębina 2017-04-05 09:05
dokument Uchwała Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie realizacji przebudowy drogi gminnej Glinna - Gliniec - Leśna Szosa w partnerstwie z Nadleśnictwem Gryfino 2017-04-05 09:04
dokument Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2017-2020 2017-04-05 09:03
dokument Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Stare Czarnowo 2017-04-05 09:03
dokument Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/266/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów 2018-02-01 20:51
dokument Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2017-04-05 09:01
dokument Uchwała Nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem przedszkola 2017-04-05 09:00
dokument Uchwała Nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Kołbaczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Kołbaczu 2017-04-05 09:00
dokument Uchwała Nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Kołbaczu 2017-04-05 08:59
dokument Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-05 08:58
dokument Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/198/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2017 roku 2017-02-24 10:01
dokument Uchwała Nr XXV/205/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2017 - 2025 2017-03-01 11:43
dokument Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. 2017-02-24 10:00
dokument Uchwała Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2017 rok 2017-02-24 10:00
dokument Uchwała Nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-06 11:33
dokument Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Gryfino o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo i będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino 2017-02-06 11:32
dokument Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wydawania gazety samorządowej Gazeta Gminna Stare Czarnowo 2017-02-06 11:31
dokument Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo 2017-02-06 11:31
dokument Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2017 roku 2017-02-06 11:31
dokument Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2017 r. 2017-02-06 11:30
dokument Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo 2017-02-06 11:29