Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/237/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 2006-01-10 13:48
dokument Uchwała Nr XXXI/236/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2006. 2006-01-10 13:47
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/235/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare 2006-01-10 13:46
dokument UCHWAŁA NR XXXI/234/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2006-01-10 13:45
dokument Uchwała Nr XXX/233/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Starym Czarnowie odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. 2006-01-10 13:44
dokument UCHWAŁA NR XXX/232/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dotyczącego części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo. 2006-01-10 13:43
dokument Uchwała Nr XXX/231/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/219/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie miejscowego 2006-01-10 13:40
dokument UCHWAŁA NR XXX/230/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2006-01-10 13:39
dokument UCHWAŁA NR XXX/229/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006. 2006-01-10 13:37
dokument UCHWAŁA XXX/228/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze in 2006-01-10 13:35
dokument UCHWAŁA NR XXX/227/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2006r. 2006-01-09 12:53
dokument UCHWAŁA NR XXX/226/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2006. 2006-01-09 12:50
dokument UCHWAŁA NR XXX/225/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na r 2006-01-09 12:46
dokument UCHWAŁA Nr XXX/224/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. 2006-01-09 12:45
dokument UCHWAŁA NR XXIX/223/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 - 2010 na realizację projektu pod nazwą "Wdraża 2006-01-09 12:44
dokument UCHWAŁA NR XXIX/222/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa dotyczącego 2006-01-09 12:40
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/221/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. 2006-01-09 10:04
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/220/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2005r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Stare Czarnowo. 2006-01-09 10:04
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/219/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czar 2006-01-09 10:03
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/218/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. 2005-11-17 14:04
dokument UCHWAŁA NR XXVII/217/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rzemiosła  i Ochrony Środowiska. 2005-09-25 16:49
dokument UCHWAŁA NR XXVII/216/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rzemiosła  i Ochrony Środowiska. 2005-09-25 16:47
dokument UCHWAŁA NR XXVII/215/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Oświaty  i Spraw Społecznych. 2005-09-25 16:47
dokument UCHWAŁA NR XXVII/214/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kołbaczu. 2005-09-25 16:46
dokument UCHWAŁA NR XXVII/213/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działki nr 82/22 w Dębinie w drodze przetargu nieograniczonego. 2005-09-25 16:45
dokument UCHWAŁA NR XXVII /212/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2005-09-25 16:44
dokument UCHWAŁA NR XXVII/211/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zamiany drogi gminnej w miejscowości Glinna na drogi zakładowe w miejscowości Stare Czarnowo i Dębina. 2005-09-25 16:43
dokument UCHWAŁA NR XXVII/210/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych 2005-09-25 16:42
dokument UCHWAŁA NR XXVII/209/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności bud 2005-09-25 16:41
dokument UCHWAŁA NR XXVII/208/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy Stare Czarnowo. 2005-09-25 16:40
dokument UCHWAŁA NR XXVII/207/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005r. 2005-09-25 16:38
dokument UCHWAŁA NR XXVII/206/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy 2005r. 2005-09-25 16:38
dokument UCHWAŁA NR XXVI/205/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybi 2005-07-02 19:00
dokument UCHWAŁA NR XXVI/204/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania. 2005-07-02 18:56
dokument UCHWAŁA NR XXVI/203/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. 2005-07-02 18:55
dokument UCHWAŁA NR XXV/202/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". 2005-06-14 19:42
dokument UCHWAŁA Nr XXV/201/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. 2005-06-14 19:40
dokument UCHWAŁA Nr XXV/200/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Stare Czarnowo i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na 2005-06-14 19:39
dokument UCHWAŁA NR XXV/199/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działek przejętych& 2005-06-14 19:38
dokument UCHWAŁA NR XXV/198/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  6 czerwca  2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. 2005-06-14 19:37
dokument UCHWAŁA NR XXIV/197/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Binowo i Radzisz 2005-05-12 11:42
dokument UCHWAŁA NR XXIV/196/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziszewo Las w 2005-05-12 11:41
dokument UCHWAŁA NR XXIV/195/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania 2005-05-12 11:40
dokument UCHWAŁA NR XXIV/194/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stare Czarnowo. 2005-05-12 11:38
dokument UCHWAŁA NR XXIV/193/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. 2005-05-12 11:37
dokument UCHWAŁA NR XXIV/192/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi 2005-05-12 11:36
dokument DOKUMENT NUIEAKTUALNY-UCHYLONY-UCHWAŁA Nr XXIII/191/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmi 2013-05-17 09:49
dokument UCHWAŁA NR XXIII/190/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Aglomeracji dla Gminy Stare Czarnowo”. 2005-04-15 13:40
dokument UCHWAŁA NR XXIII/189/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska Gminy Stare Czarnowo” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla 2005-04-15 13:39
dokument UCHWAŁA NR XXIII/188/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności w Gminie Stare Czarnowo z tytułu należności pieniężnych, do k 2005-04-15 13:38
dokument UCHWAŁA NR XXIII/187/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2005-04-15 13:37
dokument UCHWAŁA NR XXIII/186/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. 2005-04-15 13:35
dokument UCHWAŁA NR XXII/185/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działa 2005-02-09 19:08
dokument UCHWAŁA NR XXII/184/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie sieci wodociągowej w Kołbaczu umową użyczenia. 2005-02-09 19:06
dokument UCHWAŁA NR XXII/183/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w Kołbaczu umową użyczenia. 2005-02-09 19:05
dokument Uchwała Nr XXII/182/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Komorówko w Gmini 2005-02-09 19:03
dokument Uchwała Nr XXII/181/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kołowo w Gminie S 2005-02-09 19:02
dokument Uchwała Nr XXII/180/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo w 2005-02-09 18:58
dokument UCHWAŁA NR XXII/179/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy St 2005-02-09 18:56
dokument UCHWAŁA NR XXII/178/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy osady leśnej. 2005-02-09 18:55
dokument UCHWAŁA NR XXII/177/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. 2005-02-09 18:53
dokument UCHWAŁA NR XXII/176/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kołowo. 2005-02-09 18:52
dokument UCHWAŁA NR XXII/175/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Czarnowo. 2005-02-08 19:29
dokument UCHWAŁA NR XXII/174/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Binowie i Starym Czarnowi 2005-02-08 19:28
dokument UCHWAŁA NR XXII/173/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Żelisławcu. 2005-02-08 19:27
dokument UCHWAŁA NR XXII/172/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i  Spraw Społecznych na 2005 rok. 2005-02-08 19:25
dokument UCHWAŁA NR XXII/171/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2005 rok. 2005-02-08 19:22
dokument UCHWAŁA NR XXII/170/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok. 2005-02-08 19:21
dokument UCHWAŁA NR XXII/169/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok. 2005-02-08 19:20
dokument UCHWAŁA  NR XXII/168/05 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia  planu  pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2005 rok. 2005-02-08 19:19
dokument UCHWAŁA NR XXII/167/05 Rady Gminy Stare Czarnowo Z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie zmiany budżetu 2005r. 2005-02-08 19:18
dokument UCHWAŁA NR XXII/166/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej diety ryczałtowej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 2005-02-08 19:16
dokument UCHWAŁA Nr XXII/165/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. 2005-02-08 19:14