Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych 2019-12-30 12:59
dokument Uchwała nr XII/100/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-12-30 12:59
dokument Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok 2019-12-30 12:58
dokument Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2019/2020 2019-12-30 12:58
dokument Uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XI/90/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 2019-12-30 12:57
dokument Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej nr działki 91/22, położonej w obrębie Dębina Gmina Stare Czarnowo 2019-12-30 12:57
dokument Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2019-12-30 12:56
dokument Uchwała nr XII/94/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2028 2019-12-30 12:56
dokument Uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2020 2019-12-30 12:55
dokument Uchwała nr XI/92/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-11-27 08:16
dokument Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy 2019-11-27 08:16
dokument Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 2019-11-27 08:17
dokument Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo 2019-11-27 08:17
dokument Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej 2019-11-27 08:17
dokument Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe 2019-10-30 10:52
dokument Uchwała nr X/86/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-10-31 15:07
dokument Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-10-30 10:51
dokument Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-10-30 10:51
dokument Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej 2019-10-30 10:50
dokument Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-10-30 10:49
dokument Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-09-19 07:49
dokument Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-09-18 13:30
dokument Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Stare Czarnowo 2019-09-18 13:31
dokument Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-09-18 13:30
dokument Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2019-09-18 13:29
dokument Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo 2019-09-23 09:09
dokument Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 2019-09-18 13:28
dokument Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie gminy Stare Czarnowo 2019-09-18 13:27
dokument Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-09-18 13:26
dokument Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2019-09-18 13:25
dokument Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2019-09-18 13:33
dokument Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2019-09-18 13:23
dokument Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Starym Czarnowie 2019-09-18 13:23
dokument Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej 2019-09-18 13:22
dokument Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansowej 2019-09-18 13:21
dokument Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-07-30 08:08
dokument Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-07-30 08:10
dokument Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-07-30 08:08
dokument Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-07-30 08:08
dokument Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-06-28 11:50
dokument Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/3, położonej w obrębie Stare Czarnowo 2019-06-28 11:53
dokument Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-06-28 11:53
dokument Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2019-06-28 11:52
dokument Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego. 2019-06-28 11:50
dokument Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-07-01 13:50
dokument Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-06-28 11:50
dokument Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 2019-06-28 11:49
dokument Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2018 r. 2019-06-28 11:49
dokument Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania. 2019-06-28 11:49
dokument Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-06-03 08:35
dokument Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Stare Czarnowo 2019-06-03 08:34
dokument Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-06-04 08:51
dokument Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok 2019-06-03 08:34
dokument Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok 2019-06-03 08:33
dokument Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok 2019-06-03 08:33
dokument Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo 2019-06-03 08:32
dokument Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Stare Czarnowo 2019-06-03 08:31
dokument Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo 2019-06-03 08:31
dokument Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-06-03 08:30
dokument Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych 2019-12-05 11:49
dokument Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-12-05 11:49
dokument Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. 2019-12-05 11:50
dokument Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Klemensa Barcza w miejscowości Kołowo 2019-12-05 11:48
dokument Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/4, położonej w obrębie Stare Czarnowo 2019-12-05 11:49
dokument Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2019-12-05 11:49
dokument Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2019-12-05 11:49
dokument Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Sołtysów 2019-12-05 11:50
dokument Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo 2019-12-05 11:50
dokument Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo 2019-12-05 11:50
dokument Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej 2019-12-05 11:50
dokument Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2019-04-02 14:22
dokument Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-04-02 14:22
dokument Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok 2019-04-02 14:23
dokument Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych 2019-04-02 14:23
dokument Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2019 roku 2019-04-02 14:23
dokument Uchwała Nr III/26/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Czarnowo 2019-04-02 14:23
dokument Uchwała Nr III/25/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2019-04-02 14:23
dokument Uchwała Nr III/24/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 2019-04-02 14:24
dokument Uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2019-04-02 14:24
dokument Uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2019-04-02 14:23
dokument Uchwała Nr III/21/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok 2019-04-02 14:23
dokument Uchwała Nr III/20/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 2019-04-02 14:23
dokument Uchwała Nr III/19/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2019 2019-04-02 14:23