Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2024 r. o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania uwag w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kartno wraz z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączeniem m. Dobropole Gryfińskie i Glinnej do oczyszczalni ścieków w Kartnie", w ramach inwestycji pn.: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo - odcinek Glinna - Dobropole Gryfińskie", którego inwestorem jest Gmina Stare Czarnowo 2024-04-25 09:50
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wydaniu przez Kolegium decyzji z 16.04.2024 r. (znak: SKO.GP.450.1822.2023) uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 08.03.2023 r., znak: RI.6220.05.2020.AG.2, odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia i zwracającej sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia oraz uchylającej postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia z dnia 16.12.2022r. znak: WONS-OŚ.4221.61.2021.EP.2, odmawiające określenia warunków realizacji przedsięwzięcia 2024-04-17 11:42
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kartno wraz z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączeniem m. Dobropole Gryfińskie i Glinnej do oczyszczalni ścieków w Kartnie w ramach inwestycji Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo 2024-04-04 15:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo dotyczące zawiadomienia stron o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Binowo w ramach inwestycji Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo 2024-04-04 15:21
dokument Decyzja z dnia 18 marca 2024r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobropole Gryfińskie w ramach inwestycji pn.: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" 2024-03-25 15:34
dokument Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydaniu w dniu 18 marca 2024r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobropole Gryfińskie w ramach inwestycji pn.: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" 2024-03-25 15:31
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 18 marca 2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobropole Gryfińskie w ramach inwestycji pn.: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" 2024-03-25 15:27
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia z dnia 26 lutego 2024 r. Wójta Gminy Stare Czarnowo stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Stare Czarnowo o mocy do 1,2 MW na działce nr 147/4 obręb Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo 2024-03-11 15:39
dokument Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr ? obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo" 2024-03-05 15:42
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kartno wraz z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączeniem m. Dobropole Gryfińskie i Glinnej do oczyszczalni ścieków w Kartnie" w ramach inwestycji pn: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" 2024-03-01 14:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Binowo oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelisławiec", w ramach inwestycji pn.: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" 2024-02-26 08:47
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinna i Kartno", w ramach inwestycji "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" 2024-02-20 14:00
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobropole Gryfińskie", w ramach inwestycji pn.: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" 2024-02-16 14:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2024 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z droga wewnętrzną na działce nr 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną" 2024-02-16 08:27
dokument Decyzja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2024 r. umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z droga wewnętrzną na działce nr 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną" 2024-02-16 08:26
dokument Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięci pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Binowo", w ramach inwestycji pn: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" 2024-01-31 08:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postepowania i zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym 2024-01-17 09:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Stare Czarnowo o mocy do 1,2 MW na działce nr 147/4 obręb Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo 2024-01-17 09:44
dokument Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobropole Gryfińskie", w ramach inwestycji pn. "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" 2024-01-10 15:34
dokument Decyzja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 października 2023 r. umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 5, 9 i 10 w miejscowości Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo" 2023-10-17 09:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 5, 9 i 10 w miejscowości Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo" 2023-10-17 09:09
dokument Decyzja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 października 2023 r. umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu mieszkaniowo-usługowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 99/2 obręb Kołowo w gminie Stare Czarnowo" 2023-10-17 09:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu mieszkaniowo-usługowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 99/2 obręb Kołowo w gminie Stare Czarnowo" 2023-10-17 09:06
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu mieszkaniowo - usługowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 99/2 obręb Kołowo w gminie Stare Czarnowo" 2023-09-11 12:33
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 5, 9 i 10 w miejscowości Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo" 2023-09-11 12:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu mieszkaniowo - usługowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 99/2 obręb Kołowo w gminie Stare Czarnowo", celem jego umorzenia 2023-09-06 10:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr 5, 9 i 10 w miejscowości Stare Czarnowo gmina Stare Czarnowo", celem jego umorzenia 2023-09-06 10:55
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 23.08.2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości zawiadomienia o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2.11.2022 r. a także uchyleniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS-OŚ.4221.20.2021.AW.5 i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 1_2 obr. Binowo gmina Stare Czarnowo 2023-08-25 15:44
dokument Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu w dnu 4 maja 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działkach o nr 42/15, 42/18, 42/4, 54, 16, 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 42/15, 42/18, 50, 54, 9, 16, 7/1 obręb Nieznań, gmina Stare Czarnowo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, i 26 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo z przyłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbacz poprzez włączenie do przepompowni ścieków na dz. nr 11/16, obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo" 2023-05-31 09:46
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dnu 4 maja 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działkach o nr 42/15, 42/18, 42/4, 54, 16, 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 42/15, 42/18, 50, 54, 9, 16, 7/1 obręb Nieznań, gmina Stare Czarnowo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, i 26 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo z przyłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbacz poprzez włączenie do przepompowni ścieków na dz. nr 11/16, obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo" 2023-05-31 09:44
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 26 maja 2023 r. postanowienia Wójta Gminy Stare Czarnowo o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu mieszkaniowo-usługowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 99/2, obręb Kołowo w gminie Stare Czarnowo" 2023-05-31 09:42
dokument Decyzja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 maja 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działkach o nr 42/15, 42/18, 42/4, 54, 16, 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 42/15, 42/18, 50, 54, 9, 16, 7/1 obręb Nieznań, gmina Stare Czarnowo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, i 26 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo z przyłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbacz poprzez włączenie do przepompowni ścieków na dz. nr 11/16, obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo" 2023-05-31 09:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu mieszkaniowo-usługowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 99/2 obręb Kołowo w gminie Stare Czarnowo 2023-04-28 12:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zawiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działkach o nr 42/15, 42/18, 42/4, 54, 16, 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 42/15, 42/18, 50, 54, 9, 16, 7/1 obręb Nieznań, gmina Stare Czarnowo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, i 26 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo z przyłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbacz poprzez włączenie do pompowni ścieków na dz. nr 11/16 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo" 2023-04-13 15:24
dokument Decyzja z dnia 8 marca 2023r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie 16 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji inwestycji na działkach nr 127/5; 127/6; 127/7; 127/8; 127/9; 127/10; 127/11; 127/12 obręb Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo 2023-03-16 11:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 8 marca 2023 r. decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie 16 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji inwestycji na działkach nr 127/5; 127/6; 127/7; 127/8; 127/9; 127/10; 127/11; 127/12, obręb Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo 2023-03-16 10:45
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 42/15, 42/18, 42/4, 54, 16 i 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 42/15, 42/18, 50, 54, 9, 16, i 7/1 obręb Nieznań, gm. Stare Czarnowo oraz działkach o numerach ewidencyjnych 15, 16, 26 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo, z przyłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbacz poprzez włączenie do przepompowni ścieków na dz. nr 11/16 obręb Kołbacz, gm. Stare Czarnowo" 2023-03-13 14:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2022 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie 16 domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji inwestycji na działkach nr 127/5; 127/6; 127/7; 127/8; 127/9; 127/10; 127/11; 127/12 obręb Śmierdnica Las, Gmina Stare Czarnowo 2023-01-02 09:57
dokument Decyzja w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo 2022-11-07 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo 2022-11-07 14:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zawiadomienia stron postępowania o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo 2022-11-07 14:41
dokument Obwieszczenie o zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo 2022-10-07 14:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie przedłożenia przez inwestora uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo 2022-09-09 10:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo 2022-08-01 14:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 21 czerwca 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z drogą wewnętrzną na działce 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną 2022-06-22 10:47
dokument Obwieszczenie o przedłożeniu uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/2, obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo 2022-06-21 15:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z drogą wewnętrzną na działce 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną 2022-05-27 12:52
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z drogą wewnętrzną na działce nr 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną 2022-01-13 08:53
dokument Decyzja z dnia 21 grudnia 2021 r. umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie - działki nr 64, 207, 211, 216/2, 216/3, 219, 222 obręb Dobropole oraz 207, 247 obręb Śmierdnica Las" 2021-12-22 12:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dobropole Gryfińskie - działki nr 64, 207, 211, 216/2, 216/3, 219, 222 obręb Dobropole oraz 207, 247 obręb Śmierdnica Las" 2021-12-22 12:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 grudnia 2021r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie 16 domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji inwestycji na działkach nr 127/5; 127/6; 127/7; 127/8; 127/9; 127/10; 127/11; 127/12 obręb Śmierdnica Las, Gmina Stare Czarnowo 2021-12-06 12:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 7 października 2021 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji znak: RI6220.02.2020.AG umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110kV Dolna Odra - Dąbie" 2021-10-18 09:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 października 2021 r. o wydaniu w dniu 7 października 2021 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji znak: RI.6220.02.2020.AG umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Dolna Odra - Dąbie" 2021-10-18 09:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2021 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo 2021-05-28 15:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2021 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo 2021-05-28 08:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 kwietnia 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo" 2021-04-14 07:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2021r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa osiedla 8 domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/2 obręb Binowo Gmina Stare Czarnowo 2021-03-17 10:43
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: "Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 20 domów rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 1/2 obręb Binowo, Gmina Stare Czarnowo" 2021-02-15 15:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2020r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 5, 9 i 10 w miejscowości Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo 2021-03-17 10:43
dokument Decyzja z dnia 2 października 2020 r. umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Dolna Odra - Dąbie 2020-10-14 08:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 października 2020 r. o wydaniu decyzji znak: RI.6220.02.2020.AG umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Dolna Odra - Dąbie 2020-10-14 08:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Morzyczyn 2020-09-10 12:59
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Dąbie 2020-09-08 14:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 13/1, 13/2 obręb Stare Czarnowo gmina Stare Czarnowo 2020-08-12 16:12
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 sierpnia 2020 roku dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 13/1, 13/2 obręb Stare Czarnowo gmina Stare Czarnowo 2020-08-12 16:07
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltanicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 5, 9 i 10 w miejscowości Stare Czarnowo Gmina Stare Czarnowo 2020-08-10 15:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV relacji Dolna Odra - Dąbie 2020-08-03 11:13
dokument Zawiadomiemie o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ?Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 13/1; 13/2 obręb Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo" 2020-07-27 12:26
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 13/1; 13/2 obręb Stare Czarnowo 2020-06-23 08:34
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 lutego 2020 r. o wydaniu postanowienia o dokonaniu sprostowania innej oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przejścia przez m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 2020-02-07 10:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa przejścia przez m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 2019-10-29 08:07
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 października 2019 r. dot. realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa przejścia przez m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 2019-10-29 07:59
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo o zebraniu materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przejścia przez m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 2019-10-01 14:03
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo dotyczące uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przejścia przez m. Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 2019-09-11 15:21
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 lipca 2019 roku dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa 13 domów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Dobropole Gryfińskie na działce nr 24 obręb Dobropole 2019-07-24 11:24
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie obory nr 3 i budowie cielętnika wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wykorzystaniem istniejącego zaplecza na Fermie krów mlecznych w Dębinie dz. nr 62/12 obręb Dębina, gmina Stare Czarnowo 2019-07-24 11:22