Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XVI/126/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-07-01 10:25
dokument Uchwała nr XVI/125/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-07-01 10:24
dokument Uchwała nr XVI/124/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo, w roku szkolnym 2020/2021 2020-07-01 10:24
dokument Uchwała nr XVI/123/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Stare Czarnowo nieruchomości, oznaczonej nr działki 267/8, położonej w obrębie Binowo 2020-07-01 10:23
dokument Uchwała nr XVI/122/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe 2020-07-01 10:23
dokument Uchwała nr XVI/121/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 594/1, położonej w obrębie Stare Czarnowo 2020-07-01 10:22
dokument Uchwała nr XVI/120/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/142/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo służebnościami gruntowymi i przesyłu 2020-07-01 10:21
dokument Uchwała nr XVI/119/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo 2020-07-01 10:21
dokument Uchwała nr XVI/118/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2020-07-01 10:20
dokument Uchwała nr XVI/117/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo 2020-07-01 10:19
dokument Uchwała nr XVI/116/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-01 10:47
dokument Uchwała nr XVI/115/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok 2020-07-01 10:47
dokument Uchwała nr XVI/114/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania 2020-07-01 10:15
dokument Uchwała nr XV/113/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2020 roku 2020-02-26 14:22
dokument Uchwała nr XV/112/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2020 roku 2020-02-26 14:22
dokument Uchwała nr XV/111/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i flagi stolikowej Gminy Stare Czarnowo oraz zasad ich stosowania 2020-02-26 14:21
dokument Uchwała nr XIV/110/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2028 2020-02-04 13:51
dokument Uchwała nr XIV/109/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 r. 2020-02-04 13:48
dokument Uchwała nr XIV/108/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stare Czarnowo 2020-02-04 13:47
dokument Uchwała nr XIV/107/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 2020-02-04 13:46
dokument Uchwała nr XIV/106/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-02-04 13:43
dokument Uchwała nr XIV/105/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-02-04 13:45
dokument Uchwała nr XIV/104/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-02-04 13:45
dokument Uchwała nr XIV/103/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-02-04 13:44
dokument Uchwała nr XIV/102/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-02-04 13:44