Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 100.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie planu kontroli w 2023 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-01-25 13:02
dokument Zarządzenie Nr 99.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2023-01-11 08:30
dokument Zarządzenie Nr 98.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2023-01-11 08:29
dokument Zarządzenie Nr 97.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2023-01-11 08:28
dokument Zarządzenie Nr 96.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2023-01-11 08:28
dokument Zarządzenie Nr 95.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2023-01-11 08:27
dokument Zarządzenie Nr 94.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2023-01-11 08:26
dokument Zarządzenie Nr 93.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej 2023-01-30 08:25
dokument Zarządzenie Nr 92.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 2023-02-15 14:26
dokument Zarządzenie Nr 91.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXIV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. 2023-01-03 10:14
dokument Zarządzenie Nr 90.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 2022-12-23 12:24
dokument Zarządzenie Nr 89.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. 2022-12-06 12:01
dokument Zarządzenie Nr 88.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-12-06 13:50
dokument Zarządzenie Nr 87.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-12-06 12:42
dokument Zarządzenie Nr 86.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-12-06 12:41
dokument Zarządzenie Nr 85.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-12-06 12:40
dokument Zarządzenie Nr 84.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-11-28 09:28
dokument Zarządzenie Nr 83.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2022-11-23 08:48
dokument Zarządzenie Nr 82.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów na sołtysa sołectwa Nieznań 2022-11-10 10:42
dokument Zarządzenie Nr 81.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 41.2015 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Stare Czarnowo zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 2022-11-07 09:55
dokument Zarządzenie Nr 80.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-11-04 13:47
dokument Zarządzenie Nr 79.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-11-04 13:46
dokument Zarządzenie Nr 78.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-11-04 13:46
dokument Zarządzenie Nr 77.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-10-26 10:40
dokument Zarządzenie Nr 76.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 października 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2022-10-20 14:18
dokument Zarządzenie Nr 75.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2021r. w sprawie ustalenia zasad udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. ?Modernizacja źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Czarnowo" w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz powołania Zespołu Projektowego 2022-10-28 09:32
dokument Zarządzenie Nr 74.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-10-10 09:59
dokument Zarządzenie Nr 73.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-10-07 09:16
dokument Zarządzenie Nr 72.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-10-07 09:15
dokument Zarządzenie Nr 71.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-10-07 09:14
dokument Zarządzenie Nr 70.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-10-07 09:14
dokument Zarządzenie Nr 69.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 września 2022 r. 2022-10-05 08:17
dokument Zarządzenie Nr 68.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-09-28 12:23
dokument Zarządzenie Nr 67.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-09-28 12:23
dokument Zarządzenie Nr 66.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 2022-09-20 12:29
dokument Zarządzenie Nr 65.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. 2022-09-08 08:09
dokument Zarządzenie Nr 64.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. 2022-09-08 08:09
dokument Zarządzenie Nr 63.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75.2017 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 października 2017 r. dotyczącego ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo 2022-09-21 08:29
dokument Zarządzenie Nr 62.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-09-07 11:13
dokument Zarządzenie Nr 61.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. 2022-09-07 11:12
dokument Zarządzenie Nr 60.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2022-09-06 12:59
dokument Zarządzenie Nr 59.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo 2022-08-26 11:53
dokument Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Inwestycji, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2022-08-16 15:28
dokument Zarządzenie Nr 57.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. 2022-08-03 10:07
dokument Zarządzenie Nr 56.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r. 2022-08-01 11:35
dokument Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-07-12 08:43
dokument Zarządzenie Nr 54.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXXI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. 2022-07-11 14:41
dokument Zarządzenie Nr 53.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr 46.2022 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-07-12 08:45
dokument Zarządzenie Nr 52.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-07-12 08:45
dokument Zarządzenie Nr 51.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-07-12 08:42
dokument Zarządzenie Nr 50.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego, pomocnika Inspektora Ochrony Danych 2022-07-12 08:36
dokument Zarządzenie Nr 49.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-07-12 08:42
dokument Zarządzenie Nr 48.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-07-12 08:35
dokument Zarządzenie Nr 47.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-06-24 08:58
dokument Zarządzenie Nr 46.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-06-24 08:57
dokument Zarządzenie Nr 45.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo oraz ustalenia regulaminu pracy komisji 2022-06-15 08:35
dokument Zarządzenie Nr 44.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu 2022-06-03 14:33
dokument Zarządzenie Nr 43.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. 2022-06-03 13:33
dokument Zarządzenie Nr 42.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 2022-06-13 11:08
dokument Zarządzenie Nr 41.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 2022-06-13 11:07
dokument Zarządzenie Nr 40.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu 2022-05-20 15:30
dokument Zarządzenie Nr 39.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Gminie Stare Czarnowo 2022-06-28 15:32
dokument Zarządzenie Nr 38.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo 2022-05-13 15:10
dokument Zarządzenie Nr 37.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022 2022-05-04 13:11
dokument Zarządzenie Nr 36.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-05-06 14:47
dokument Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Plan Odnowy Miejscowości Binowo na lata 2022-2030 2022-04-29 14:06
dokument Zarządzenie Nr 34.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Plan Odnowy Miejscowości Kołowo na lata 2022-2030 2022-04-29 14:00
dokument Zarządzenie Nr 33.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu 2022-04-29 14:08
dokument Zarządzenie Nr 32.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-05-06 14:46
dokument Zarządzenie Nr 31.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022 2022-04-26 15:49
dokument Zarządzenie Nr 30.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-04-27 08:19
dokument Zarządzenie Nr 29.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-04-27 08:19
dokument Zarządzenie Nr 28.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-04-20 13:14
dokument Zarządzenie Nr 27.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022 2022-04-27 08:15
dokument Zarządzenie Nr 26.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej w Kołbaczu 2022-04-04 10:58
dokument Zarządzenie Nr 25.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-04-05 15:08
dokument Zarządzenie Nr 24.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-04-05 15:07
dokument Zarządzenie Nr 23.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbaczu 2022-04-11 09:26
dokument Zarządzenie Nr 22.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXIX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. 2022-04-04 11:01
dokument Zarządzenie Nr 21.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-03-29 09:07
dokument Zarządzenie Nr 20.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58.2020 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 września 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 2022-03-18 14:41
dokument Zarządzenie Nr 19.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo 2022-03-11 13:30
dokument Zarządzenie Nr 18.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Czarnowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz powołania Zespołu Projektowego 2022-03-04 14:44
dokument Zarządzenie Nr 17.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-03-03 11:26
dokument Zarządzenie Nr 16.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 2022-02-23 15:11
dokument Zarządzenie Nr 15.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2022-02-25 17:07
dokument Zarządzenie Nr 14.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XXVIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. 2022-02-18 12:08
dokument Zarządzenie Nr 13.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-02-23 14:21
dokument Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo na rok 2022 2022-02-18 12:08
dokument Zarządzenie Nr 11.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym 2022-02-14 11:39
dokument Zarządzenie Nr 10.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2022-02-14 11:38
dokument Zarządzenie Nr 9.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stare Czarnowo 2022-02-14 13:06
dokument Zarządzenie Nr 8.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 2022-02-11 13:31
dokument Zarządzenie Nr 7.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-02-07 11:41
dokument Zarządzenie Nr 6.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Kołowo 2022-02-08 15:23
dokument Zarządzenie Nr 5.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. 2022-02-01 15:18
dokument Zarządzenie Nr 4.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 2022-01-18 15:26
dokument Zarządzenie Nr 3.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 2022-01-18 09:42
dokument Zarządzenie Nr 2.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Stare Czarnowo 2022-01-12 08:22
dokument Zarządzenie Nr 1.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 2022-01-04 09:54