Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIV/288/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo 2022-12-27 10:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/287/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Stare Czarnowo 2022-12-27 10:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok 2022-12-27 10:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/285/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-12-27 10:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/284/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-12-27 10:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/283/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo 2022-12-27 10:44
dokument Uchwała Nr XXXIV/282/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo 2022-12-27 10:43
dokument Uchwała Nr XXXIV/281/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2028 2023-01-02 09:58
dokument Uchwała Nr XXXIV/280/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2023 2023-01-02 09:58
dokument Uchwała Nr XXXIII/279/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-11-30 11:14
dokument Uchwała Nr XXXIII/278/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-11-30 11:13
dokument Uchwała Nr XXXIII/275/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego sie w budynku mieszkalnym nr 5 w miejscowości Glinna wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2022-11-30 11:11
dokument Uchwała Nr XXXIII/274/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 2022-11-30 11:09
dokument Uchwała Nr XXXIII/273/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr VII/59/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 2022-11-30 11:06
dokument Uchwała Nr XXXIII/272/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo 2022-11-30 11:04
dokument Uchwała Nr XXXIII/271/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok 2022-11-30 11:03
dokument Uchwała Nr XXXIII/270/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Czarnowo 2023-01-25 12:57
dokument Uchwała Nr XXXII/269/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-09-28 13:22
dokument Uchwała Nr XXXII/268/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 2022-10-04 08:53
dokument Uchwała Nr XXXII/267/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok 2022-09-28 13:21
dokument Uchwała Nr XXXII/266/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-09-28 13:21
dokument Uchwała Nr XXXII/265/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Warcisława 7/2 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2022-09-28 13:20
dokument Uchwała Nr XXXII/264/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do trzech lat, której przedmiotem są te same części nieruchomości 2022-09-28 13:19
dokument Uchwała Nr XXXII/263/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe 2022-09-28 13:18
dokument Uchwała Nr XXXII/262/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2022-09-28 13:17
dokument Uchwała Nr XXXII/261/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości 2022-09-28 13:17
dokument Uchwała Nr XXXI/260/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2022 2022-06-29 14:18
dokument Uchwała Nr XXXI/259/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2022 2022-06-29 14:17
dokument Uchwała Nr XXXI/258/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie gminy Stare Czarnowo 2022-06-29 14:12
dokument Uchwała Nr XXXI/257/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2022/2023 2022-06-29 14:11
dokument Uchwała Nr XXXI/256/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. 2022-06-29 14:10
dokument Uchwała Nr XXXI/255/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2021 r. 2022-06-29 14:09
dokument Uchwała Nr XXXI/254/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania 2022-06-29 14:07
dokument Uchwała nr XXX/253/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-06-02 13:39
dokument Uchwała nr XXX/252/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-06-02 13:39
dokument Uchwała nr XXX/251/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-06-02 13:38
dokument Uchwała nr XXX/250/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-06-02 13:37
dokument Uchwała nr XXX/249/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego dotyczącego utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej 2022-06-02 13:36
dokument Uchwała nr XXX/248/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego o adresie Sosnówko 6/3 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 3/1, położonej w obrębie Śmierdnica Las gmina Stare Czarnowo 2022-06-02 13:35
dokument Uchwała nr XXX/247/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołowo na lata 2022-2030 2022-06-02 13:33
dokument Uchwała nr XXX/246/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Binowo na lata 2022-2030 2022-06-02 13:32
dokument Uchwała nr XXX/245/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo 2022-06-02 13:30
dokument Uchwała nr XXIX/244/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-03-30 14:04
dokument Uchwała nr XXIX/243/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 2022-04-04 11:41
dokument Uchwała nr XXIX/242/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-03-30 14:03
dokument Uchwała nr XXIX/241/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-03-30 14:02
dokument Uchwała nr XXIX/240/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Stare Czarnowo w formie darowizny, niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 267/8, położonej w obrębie Binowo gmina Stare Czarnowo 2022-03-30 14:02
dokument Uchwała nr XXIX/239/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo Wsparcie Seniora na rok 2022 2022-03-30 14:01
dokument Uchwała nr XXIX/238/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych 2022-03-30 13:59
dokument Uchwała nr XXIX/237/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kołowo 2022-03-30 13:59
dokument Uchwała nr XXIX/236/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2022 roku 2022-03-30 13:58
dokument Uchwała nr XXIX/235/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 288/24, położonej w obrębie Glinna, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2022-03-30 13:57
dokument Uchwała nr XXVIII/234/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2025 2022-02-21 09:07
dokument Uchwała nr XXVIII/233/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 2022-02-21 09:07
dokument Uchwała nr XXVIII/232/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 2022-02-21 09:06
dokument Uchwała nr XXVIII/231/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-02-21 09:05
dokument Uchwała nr XXVIII/230/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-02-21 09:04
dokument Uchwała nr XXVIII/229/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu 2022-02-21 09:04
dokument Uchwała nr XXVIII/228/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu 2022-02-21 09:03
dokument Uchwała nr XXVIII/227/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Cystersów 1C/1 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2022-02-21 09:02
dokument Uchwała nr XXVIII/226/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stare Czarnowo biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 2022-02-21 09:01
dokument Uchwała nr XXVIII/225/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa 2022-02-21 09:00
dokument Uchwała nr XXVIII/224/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Bogusława 3/5 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo 2022-02-21 08:59
dokument Uchwała nr XXVIII/223/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego o adresie Sosnówko 6/3 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 1/3, położonej w obrębie Śmierdnica Las gmina Stare Czarnowo 2022-02-21 08:58
dokument Uchwała nr XXVIII/222/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr VI/46/2019 z dnia 28 maja 2019 r., w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo 2022-02-21 08:57
dokument Uchwała nr XXVIII/221/2022 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok 2022-02-21 08:56