Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie I/31/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia l października 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia planu działań informacyjnych Gminy Stare Czarnowo.

Zarządzenie I/31/03

Zarządzenie I/31/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia l października 2003 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu działań informacyjnych Gminy Stare Czarnowo.


Na podstawie art.31 i art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan działali informacyjnych Gminy Stare Czarnowo stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Za realizację planu czynię odpowiedzialnymi w interesie przedstawicieli samorządu gminy służbę pracowniczą Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH GMINY STARE CZARNOWO

Troską samorządu gminy Stare Czarnowo jest utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami gminy. Troska ta, wynika z odpowiedzialności, jaką władze gminy ponoszą przed wyborcami. Stała wymiana  informacji i opinii jest także niezbędna do podejmowania trafnych decyzji i skutecznego wcielania ich w życie. Sprawne działania informacyjne wymagają wcześniejszego przemyślenia. Przedstawiany plan jest efektem takich przemyśleń, Ma on pomóc radnym i pracownikom gminy w takim ukierunkowaniu swoich inicjatyw, które w największym stopniu przysłuży się rozwojowi gminy i zadowoleniu mieszkańców.
Proponowane działania informacyjne podzielono na trzy grupy - działania wspomagające podejmowanie decyzji, działania służące realizacji już obranych celów oraz takie, które ułatwiającą mieszkańcom ocenę działań samorządu.

1) DECYDOWANIE
Gmina Stare Czarnowo musi w najbliższym czasie zdecydować, jak przełożyć przyjętą właśnie strategię rozwoju na konkretne inwestycje. Konieczny jest wybór priorytetów. Pomóc w tym może szeroka, publiczna dyskusja. Powinna ona w pierwszej kolejności angażować członków Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. zaś docelowo - wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy. Służyć ma temu przedsięwzięcie nazwane „Gminną Listą Szans". Składa się ono z dwóch etapów:

a) Spotkanie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
W trakcie spotkania poszczególne podzespoły przedstawią przedsięwzięcia inwestycyjne służące realizacji poszczególnych celów strategii. Następnie, po dyskusji, uczestnicy spotkania wypełnią ankietę Gminnej Listy Szans. Zsumowane wyniki będą omówione i podane do publicznej wiadomości w gminnym biuletynie.

b) Ankieta dla mieszkańców
Do każdego gospodarstwa zostanie dostarczone pocztą ankieta Gminnej Listy Szans. Wypełnione ankiety zbierane będą do urn ustawionych w UG, u sołtysów oraz w sklepach. Wszystkie wyniki zostaną zsumowane i przedstawione w gminnym biuletynie.

I jedne i drugie wyniki będą brane pod uwagę przy tworzeniu planu gminnych inwestycji. Zostaną one skonfrontowane z opiniami ekspertów oraz możliwościami finansowymi gminy. Wszystkie przesłanki ostatecznych decyzji zostaną przedstawione w trakcie spotkań w sołectwach.

2) WDRAŻANIE
Osiągnięcie szeregu zapisanych w strategii celów wymaga aktywności mieszkańców. Dotyczy to w szczególności dwóch strategicznych zamierzeń, podjętych przez samorząd gminy:

a) Rozwój agroturystyki
Powstanie gospodarstw agroturystycznych jest najbardziej prawdopodobne w miejscowościach Binowo i Żelewo. Przeszkodą są wątpliwości gospodarzy dotyczące finansowania. Pobudzenie aktywności mogłoby nastąpić poprzez kolejne kroki:

 • prezentacja w biuletynie wywiadu z właścicielem gospodarstwa agroturystycznego z jednej z sąsiednich gmin,
 • przesłanie egzemplarza biuletynu wszystkim uczestnikom szkolenia przeprowadzonego w roku 2000, wraz z zaproszeniem na spotkanie,
 • organizacja spotkań w obu wymienionych miejscowościach, z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy, pracownika gminy odpowiedzialnego za ten obszar, pracowników Regionalne Centrum Doradztwa w Barzkowicach oraz innych instytucji mogących wspierać działania na tym polu,
 • zainteresowanie spotkaniami gazet wydawanych w powiecie,
 • przygotowanie relacji ze spotkań, opublikowanie ich w biuletynie i przesłanie uczestnikom.

Dalsze działania na tym polu będą podjęte w zależności od efektów planowanych spotkań.

b) Poprawa estetyki budynków i obejść
Podstawą działań na rzecz poprawy estetyki budynków i obejść w gminie jest wznowienie działalności komisji nadzorującej stan budynków i obejść. Jej działania -zalecania kierowane do właścicieli oraz ewentualne sankcje prawne - mogą osiągnąć lepsze rezultaty, jeśli towarzyszyć im będą dodatkowe, łagodniejsze formy nacisku. Mogą to być;

 • konkurs na najładniejszy w gminie ogród,
 • nagłośnienie w gminnym biuletynie konkursu na Najbardziej Estetyczną Zagrodę, organizowanego przez RCD w Baszkowicach,
 • akcja „Sprzątanie Świata", organizowana wspólnie ze szkołami,
 • propagowanie segregacji odpadów,
 • publikowanie w biuletynie zdjęć miejsc, gdzie nastąpiła największa poprawa i takich, gdzie poprawa taka nie nastąpiła.

3) WYJAŚNIANIE
Mieszkańcy mają prawo oczekiwać od przedstawicieli samorządu stałej informacji o ich działaniach. W interesie przedstawicieli władz gminy leży wsłuchiwanie się w opinie mieszkańców, wyjaśnianie wątpliwości i możliwych nieporozumień. Służyć temu będą następujące działania:

 1. Spotkania w sołectwach
  Organizowane będą stałe, coroczne spotkania wójta i radnych z mieszkańcami sołectw,
  poświęcone omówieniu projektu budżetu na nadchodzący rok i wykonania budżetu w
  roku bieżącym. Spotkania te będą możliwie szeroko zapowiadane - o pomoc w ich
  nagłaśnianiu proszeni będą sołtysi, proboszczowie, nauczyciele, szefowie OSP i
  sprzedawczynie sklepowe. Gazety powiatowe będą zachęcane do ich zapowiedzi i
  relacjonowania,
 2. Wydawnictwa własne
  Wydawany będzie biuletyn gminny i wieści gminne.
 3. Tablice informacyjne
  Przed budynkiem UG zostanie umieszczone nowa tablica informacyjna, zaś informacje umieszczane na wszystkich tablicach w gminie będą bardziej czytelne. Pomoże w tym zastosowanie stałych wzorów ogłoszeń.

Działania podejmowane w obrębie każdej z trzech grup wzajemnie się przeplatają. Wdrażanie może być znacznie sprawniejsze, jeśli odbiorcy zostali wcześniej zaangażowani w podejmowanie decyzji. Podobnie, udział w podejmowaniu decyzji zmniejsza ryzyko nieporozumień dotyczących jej motywów i sprzyja  pozytywnej opinii w danej sprawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 19-04-2004 07:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2004 07:30