Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr I/7/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2003r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2003 r.

Zarządzenie Nr 1/7/03

Zarządzenie Nr I/7/03 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2003r.

w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2003 r.


Na podstawie § 9 uchwały Nr VI/41/03 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2003 zarządzam co następuje:

§ l Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr l .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr l
do Zarządzenia Wójta Nr 1/7/03
z dnia 28 marca 2003 r.

Dział 

Rozdz. 

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia

Zmniejszenia

  

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

1.010

1.010

60016 

Drogi publiczne gminne

1.010

1.010

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia 

1.010

4300 

Zakup usług pozostałych

1.000

4580

Pozostałe odsetki

10

  

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

621

621

71035

Cmentarze

621

621

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

621

4120

Składki na fundusz pracy

417

4580

Pozostałe odsetki

204

  

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8.600

8.600

75023

Urzędy gmin

8.600

8.600

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.720

4300

Zakup usług pozostałych

2.880

4430

Różne opłaty i składki

4.000

4580

Pozostałe odsetki

3.400

4610

Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego

1.200

  

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

791

791

75412

Ochotnicze straże pożarne

541

541

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

541

4260

Zakup energii

500

4580

Pozostałe odsetki

41

75414

Obrona cywilna

250

250

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200

4120

Składki na fundusz pracy

50

4300

Zakup usług pozostałych

250

  

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

2.100

2.100

75702

Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

2.100

2.100

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z
obsługą długu publicznego

2.100

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych
oraz pożyczek i kredytów

2.100

801 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.389

6.389

80101

Szkoły podstawowe

3.843

3.843

4280

Zakup usług zdrowotnych

700

4300 

Zakup usług pozostałych 

1.843

4430

Różne opłaty i składki

2.000

4580

Pozostałe odsetki

3.143

80104

Przedszkola przy szkołach
podstawowych

219

219

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

219

4580

Pozostałe odsetki

219

80110

Gimnazja

2.174

2.174

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

4300

Zakup usług pozostałych

2.174

4430

Różne opłaty i składki

657

4580

Pozostałe odsetki

1.417

80113

Dowożenie uczniów do szkół

153

153

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

153

4580

Pozostałe odsetki

153

851

OCHRONA ZDROWIA

41

41

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

41

41

4300

Zakup usług pozostałych

 

41

4580

Pozostałe odsetki

41

853

OPIEKA SPOŁECZNA

7.679

7.679

85319

Ośrodki pomocy społecznej

1.057

1.057

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.057

4300

Zakup usług pozostałych

800

4580

Pozostałe odsetki

257

85328 

Usługi    opiekuńcze    i    specjalistyczne usługi opiekuńcze

6.622

6.622

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.200

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

541

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.500

4120

Składki na Fundusz Pracy

350

4300

Zakup usług pozostałych

6.622

4580

Pozostałe odsetki

31

854

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

903

903

85401

Świetlice szkolne

539

539

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

473

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

539

4580

Pozostałe odsetki

66

85404

Przedszkola

364

364

4300

Zakup usług pozostałych

 

364

4580

Odsetki pozostałe

364

900

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.690

2.690

90015

Oświetlenie ulic, placów i mostów

130

130

4300 

Zakup usług pozostałych 

 

130

4580

Odsetki pozostałe

130

90095

Pozostała działalność

2.560

2.560

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.920

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

350

4120

Składki na Fundusz Pracy

50

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia

2.560

4580

Pozostałe odsetki

240

921

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

768

768

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

654

654

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

87

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

448

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

105

4120

Składki na fundusz pracy

14

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

654

92116

Biblioteki

114

114

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

114

4580

Pozostałe odsetki

114

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

60

60

92695

Pozostała działalność

60

60

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60

4260

Zakup energii

50

4580

Pozostałe odsetki

10

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-04-2004 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2004 14:27